Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

alt

Už dlhší čas mám pocit, akoby sa kresťania báli nazvať veci pravými menami. Asi najjasnejším prípadom tohto duchovného marazmu je tzv. charizmatická obnova v “Duchu Svätom”. Sama už stihla zasiahnuť, až na výnimky, takmer všetok protestantizmus a do značnej miery aj rímsky katolicizmus. Azda jedinou cirkvou, v ktorej sa táto duchovná “obroda” vyhla, je Pravoslávna cirkev, i keď aj v nej existuje pár "charizmatických" prívržencov.


Drvivá väčšina publikácií ako aj svedectvá oklamaných ľudí, ktorí buď priamo, alebo nepriamo patria do nejakého letničného “kresťanského” spoločenstva, bola nekriticky pozitívna. Pritom nikto zo spomínaných ľudí vôbec nezapochyboval (!) o tom, či duch, ktorý v takýchto “kresťanských” spoločenstvách pôsobí, je naozaj Duch Boží. Vďaka láskyplnej Božej prozreteľnosti sa mi dostala do rúk publikácia od hieromonacha Serafima Rosa: Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti, tá jednoznačne odsúdila tzv. charizmatickú obnovu ako dielo diabla. Výňatok z tejto knihy uvádzam v rubrike NÁBOŽENSKÉ SPOLOČENSTVÁ A SEKTY.

Je strašné, čo i len rozmýšľať o náboženskej nevedomosti dnešných kresťanov. Pretože ak tzv. charizmatické hnutie, ktoré je ešte relatívne ľahko usvedčiť z nekresťanských praktík bolo prijaté takmer na celom svete, tak čo sa bude diať v budúcnosti, keď príde už v Biblii popisovaný klam taký presvedčivý, že zvedie, ak by to bolo možné, aj vyvolených?! Pritom treba mať vždy na pamäti, ako to veľmi výstižne popisuje aj Serafim Rose, že náboženstvo budúcnosti nebude len nejaký plytký, narýchlo pozliepaný náboženský systém, ale do najmenších podrobností rozpracovaná diabolská lož. Tá bude chcieť nahradiť “prekonané” kresťanstvo! Samozrejme, že celé to bude smerovať k nastoleniu vlády toho syna zatratenia, ktorý sa bude povyšovať nad všetko, čo je Boh, a ktorý sa posadí v Jeruzaleme v Božom chráme na Boží trón,vyhlasujúc sám seba za boha!

Preto milí bratia a sestry, neustále bdejte a horlivo študujte Sväté Písmo spolu so životopismi a dielami svätcov a v ich svetle kriticky skúmajte každú novotu, ktorá bude chcieť “oživiť” upadajúce kresťanstvo.

Súženia síce musia prísť, ale beda tomu, skrze koho súženia prichádzajú!!!


Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých