Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Ó, Christe, Bože môj, s hlbokou pokorou sa k Tebe utiekam, na kolená pred Tebou padám a ďakujem Ti, že si ma obdaril Tvojím najdrahším darom. Lebo niet na tomto svete drahšieho daru ani pokladu, s ktorým by si ma mohol obdarovať: ako je ten, že si ráčil požehnať plod môjho života.

Udeľ mi, prosím Ťa, k môjmu nasledujúcemu pôrodu svoje požehnanie: aby som mala dosť sily vynosiť plod a s láskou porodiť. Daj mi, Bože, dostatočnej lásky a odpusť mi moje hriechy, aby som bola celkom zbavená každej viny a zaslúžila si Tvoju milosť, aby plod môjho života bol zbavený dedičného hriechu.
     Ach, neodvráť sa odo mňa, Bože môj, lež mi udeľ štedrosť svätej Tajiny a Tvojej milosti.

Ó, Preblahoslovená Bohorodička, vždy Panna bez poškvrny počatá, Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, hriešnou, pre Tvoju nekonečnú milosť a lásku, prosím Ťa, oroduj za nás, za môj plod a mňa, u Svojho Syna Isusa Christa.
     Aby som Ťa po všetky dni svojho života mohla velebiť a ospevovať: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.

Amen.
     


     Pre Tvoju nekonečnú lásku a dobro Tvojho svätého Syna, Ktorého si porodila a Ktorý za nás na dreve Kríža vylial Svoju drahú krv. Prijmi nás pod Svoju ochranu pod Tvoj plášť a neopusť nás, aby som v čase mojej bolesti nezúfala, ale aby si Ty bola mojou Ochrankyňou, Utešiteľkou, Matkou môjho narodeného dieťaťa, aby som zniesla bolesť s láskou a trpezlivosťou a Tebe Tvojmu Synovi Isusovi Christovi ako aj najsvätejšej Trojici mohla aj potom verne slúžiť na veky vekov.

Amen.

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých