Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Ó, Prečistá Bohorodička, Kráľovná nebies i zeme, vyššia od Anjelov i Archanjelov a čestnejšia než všetko stvorenie, čistá Panna Mária, svetu dobrotivá Pomocníčka, pre všetkých ľudí istota a všetkej núdze zbavenie sa!

Theotokos

Vzhliadni i teraz, Pani Vždymilostivá, na služobníkov Tvojich, Tebe dojatou dušou a so skrúšeným srdcom modliacich sa, so slzami k Tebe pripadajúcich a klaňajúcich sa prečistému a uzdravujúcemu Tvojmu obrazu, prosiacich Tvojho zástupníctva a pomoci. Ó, Vždymilostivá a Premilostivá čistá Panna Bohorodička! Pozri Pani, na tvojich ľudí, lebo my hriešni nemáme inej pomoci okrem Teba a z Teba narodeného Christa Boha nášho.
Ty si Zástankyňa a Obhájkyňa naša, Ty si poškodených záštita, zarmútených radosť, sirotám útulok, vdovám pomocníčka, pannám sláva, plačúcich veselosť, chorých navštívenie, trpiacich uzdravenie, hriešnikov spása: Preto, ó Bohomatka, k Tebe sa utiekame, a na Tvoj prečistý obraz s predvečným Mládencom, Ktorého držíš na Tvojich rukách, Pánom našim Isusom Christom, pozeráme, skrúšené spevy Tebe prinášame a voláme: zmiluj sa Matka Božia a prosby naše vyplň, lebo všetko je možné cez Tvoje orodovníctvo. Lebo Tebe patrí sláva teraz i vždy až na veky vekov.

Amen.   

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých