Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Modlitby k svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi

sv_Cyril_a_Metod1

Nech radujú sa dnes národy slovanské,

Sláviace svetlú pamiatku svätých apoštolov svojich.

Oni zjavili sa od východu ako dve hviezdy nebeské

A ako orly obleteli všetky zeme slovanské.

Oni národy slovanské sediace v tme smrti svetlom Evanjelia osvietili.

Od nich začali sa všetky služby Božie konať v rodnom našom jazyku,

A tým sa otvorila nám studnica vody živej,

trýskajúcej do života večného.

Pozrite na nás, svútí apoštoli,

Prebuďte k novému životu drahé svoje dedičstvo!

Tropár (sviatok oslavujeme 24. mája)

Apoštolom rovní a slovanských zemí učitelia,

Cyrilu a Metodu, v Bohu múdri, Vládcu všetkých proste,

Aby všetky národy slovanské utvrdil v Pravosláví a jednomyseľnosti,

Svetu pokoj daroval a spasil duše naše.

Ó preslávni, národov slovienskych učitelia a osvecovatelia,

Svätí apoštolom rovní Metodu a Cyrilu!

sv_Cyril_a_Metod_IGP6361a

K vám, ako deti k otcom, svetlom učení a písmen vašich osvietení a vo viere Christovej nasmerovaní, teraz úpenlivo sa utiekame a v skrúšenosti sŕdc našich sa modlíme.

Hoci sme aj odkazy vaše neuchránili a od jednomyseľnosti a lásky, ktorú Slovienom ako bratom vo viere, a podľa tela dobre odkazujete, sme odpadli; Avšak, tak ako predtým v žití vašom od neblahodatných a nehodných ste sa neodvracali, no dobrom za zlé odplácali, tak i teraz hriešnych a nehodných detí vašich modlitby neodvrhnite, no ako veľkú majúc trúfalosť k Hospodinu, náležite Jeho proste, nech nasmeruje a obráti nás na cestu spásy, rozpory a nezhody medzi jednotlivými bratmi vznikajúce nech upokojí, odpadnutých ešte v jednomyseľnosť privedie, a všetkých nás zjednotením ducha a lásky v jedinej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi zjednotí. Vieme, bo vieme ako mnoho zmôže modlitba ctihodného k dobrosrdečnosti Vládcu, hoci i za hriešnych ľudí prinášná býva.


sv_Cyril_a_Metod_2

Neopustite nás, skľúčené a nehodné deti vaše, bo kvôli hriechu stádo vaše a vami pozbierané je nenávisťou rozdeľované. Preľstievané zvodmi bludárov sa zmenšilo, veď ovce z neho slovami od heretikov sa odchytávajú. Dajte nám modlitbami vašimi za Pravoslávie horlivosť, nech ňou zohrievaní otcovskú tradíciu dobre uchováme, zákony a obyčaje cirkevné verne dodržiavať sa pousilujeme, od všetkých lžiučení cudzích ujdeme, a tak v žití milom na zemi prebývajúc, života na nebesiach sa hodnými staneme, a tam spolu s vami Vládcu všetkých v Trojici jediného Boha oslavovať na veky vekov budeme.

Amen.

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých