Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Modlitby k svätému mučeníkovi kráľovi Rastislavovi

 

Rastislav2


Tropár, hlas 6.


Prvý medzi kniežatami / národa svojho, / Bohom nabádaný / zatúžil si zanechať slúženie modlám / a v pravej viere / poznávať Boha živého / prozreteľne opatrujúceho / ľudí Jeho.

K slávnosti viery / povolal si múdrych učiteľov, / ktorí odkryli nám perlu nesmiernej ceny / k životu večnému.

Slovienský kráľ Rastislav, / požehnaný svätými Cyrilom a Metodom, / ktorí veľkú lásku prejavili k ľudu slovienskému, / naučiac ho pravej bohoúcte.

Na tejto skale viery / blahocnostným životom si sa ozdobil, / a teraz v príbytkoch Otca nebeského / pros za nás,aby spasil duše naše.


Kondak, hlas 4.


Celým srdcom svojim i dušou / Boha si si zamiloval / a s národom svojim snažil sa slúžiť mu v cnosti a v pravde / celým svojim životom v duchovnom zápase.

Hľa, pozval si múdrych učiteľov, / z Konštantínovho mesta – Bohom  chráneného Carihradu, / ktorí ľud Tvoj zákonu Božiemu a Svätému písmu naučili / s pomocou Božou.

Z gréckych kníh / do jazyka slovienského, / písmenami zjavenými, / horlivo prekladali.

V nich i my upevňujúc sa / Bohu vďaku vzdávame, / že nezostali sme v nevedomosti, / ale naučení,čo je vôľa Božia,ako spasiť duše svoje /

a získať nekonečný život v nebesiach / na príhovory Tvoje,kráľ Rastislav, / ktorého svetlú pamiatku v Cirkvi pravoslávnej oslavujeme.

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých