Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Dúfajúc, Vladyka, v hĺbku Tvojej dobroty, prinášam Ti poškvrnenými ústami a nečistými perami túto modlitbu: spomeň si, že mi je pripísané Tvoje sväté meno, že si ma vykúpil cenou Tvojej krvi, že si ma zapečatil prisľúbením Tvojho Svätého Ducha a vyviedol z priepasti mojich nepravosti: nech ma neuchváti nepriateľ.

Isuse Christe, zachráň ma a buď mi silným pomocníkom v boji lebo som sluha vášni a som nimi zmáhaný. Ale Ty, Hospodin, nenechaj ma na zemi pohodeného na odsúdenie mojich skutkov: osloboď ma, Vladyka, od zlej poroby svetovládou a upevni ma v Tvojich prikázaniach. Cesta môjho života, Christe môj, a svetlo mojich očí - Tvoja tvár, Bože, Vladyka a Hospodin, nedopusť povýšený pohľad mojich oči, zlú vášeň odstráň odo mňa: zastúp ma Tvojou sv. rukou. Nech ma neobstanú želania a žiadostivosti a neoddaj ma duši nehanebnej. Zažni vo mne svetlo Tvojej tváre, Hospodin, aby ma nezachvátila tma, a ten, čo v nej prebýva, nech ma nezajme. Nevydaj, Hospodin, neviditeľnej zveri dušu, ktorá, sa Ti spovedá. Nedopusť, Hospodin, aby Tvoj služobník bol ranený cudzími psami. Urob ma hodným byť príjemným príbytkom Tvojho Svätého Ducha a učiň ma domom Tvojho Christa, Svätý Otče. Sprievodca zblúdených, veď ma po ceste, aby som neodbočil naľavo. Tvoju tvár, Pane, som zatúžil vidieť. Bože, svetlom Tvojej tváre ma sprevádzaj. Daruj prameň sĺz mne, Tvojmu sluhovi, a daj rosu Svätého Ducha Tvojmu stvoreniu, aby som nevyschol ako figovník, ktorý si preklial. Mech sú slzy mojim nápojom a moja modlitba jedlom. Obráť, Pane, môj plač na radosť a prijmi ma do Tvojich večných príbytkov. Nech ma zastihne Tvoja milosť, Hospodin, a Tvoja štedrosť nech ma objíme, a odpusť mi všetky hriechy. Lebo Ty si Boh skutočný, odpúšťajúci nezákonnosti. Nedopusť, Pane, aby bolo zahanbené dielo Tvojich rúk kvôli množstvu mojich neprávostí, ale privolaj ma, Vladyka, Tvojím Jednorodeným Synom, naším Spasiteľom. Zdvihni ma, ležiaceho, ako Matúša mýtnika, a oživ ma, usmrteného hriechmi, ako syna vdovy. Lebo Ty jediný si vzkriesenie mŕtvych, a Tebe patrí sláva naveky. Amen.

Antioch, Slovo 77

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých