Abeceda kresťana

Víťazný vzostup prepodobného Makária Veľkého na nebo

Keď nastala chvíľa odchodu prepodobného Makária Veľkého, prišiel po jeho dušu spolu s veľkým množstvom nebeského vojska Cherubín, ktorý bol jeho Anjel strážny. So zborom Anjelov zostúpili tiež rady apoštolov, prorokov, mučeníkov, svätiteľov (svätých biskupov), ctihodných a spravodlivých.

Démoni sa rozostavili v radách a v skupinách, každý na svojej mýtnici, aby sledovali triumfálne ťaženie duše sv. Makária, vpravde nositeľky ducha. No a tá začala svoj výstup. Temní duchovia, ktorí stáli ďaleko od nej, kričali na ňu zo svojich mýtnic: "Ó, Makárij! Akú len slávu si dosiahol!"

Múdrou pokorou naplnený muž im však odpovedal: "Ale kdeže! Ešte stále sa bojím, pretože neviem, či som vykonal niečo dobré!"

Medzitým sa rýchlo vznášal ku nebu.

Na iných, vyššie postavených mýtniciach na neho opäť pokrikovali vzdušné mocnosti: "Áno, skutočne! Vyhol si sa nám, Makárij!"

Ten im odvetil: "To vďaka Christovej moci, ktorá ma chránila, som sa vyhol vašim nástrahám."

Makarij Velky