Abeceda kresťana

Robte poklony pred hriechom a démoni utečú

Mladý mních sa sťažoval na svojmu starcovi (predstavenému mníchovi): „Otče, nemôžem už viac vydržať žiadostivosť a musím zhrešiť.“

Starec odpovedal, že v poriadku, zoberú si jednu mincu a pôjdu spolu. Dvaja mnísi teda prišli do verejného domu – bordelu. Starší mních povedal: „Počkaj tu, ja pôjdem prvý.“ Starec prišiel k prostitútke a povedal jej: „Tu si vezmi túto mincu. Čoskoro za mnou ku tebe príde mladý muž, urob čo ti hovorím a odmietni ho.“ Prostitútka súhlasila. Keď starec vyšiel z verejného domu, povedal mladému mníchovi, aby išiel teraz on. Mladý mních prišiel pred prostitútku a skôr ako sa čokoľvek stalo, prostitútka povedala: „Počkaj, aj tu existujú pravidlá. Obaja musíme urobiť 50 zemných poklôn a až potom môžeme pokračovať.“ Mladý mních aj prostitútka sa teda začali klaňať, a keď dosiahli asi 20 alebo 30 poklôn, mladý mních povedal: „Nemôžem sa klaňať pred spáchaním hriechu.“ A vybehol von. Dvaja mnísi sa vrátili do svojho monastiera a Boh odstránil žiadostivosť od mladého mnícha. Robte poklony pred hriechom a démoni utečú.

Tags: hriechy a pokánie, poklona, žiadostivosť