Abeceda kresťana

Nábožné dievča v Grécku a vakcína

Jedno mladé nábožné dievča v Grécku, ktoré pravidelne chodí do chrámu, spovedá sa a príjma Sväté Tajiny, počulo o sv. Paisijovi, jeho proroctvách

(proroctvo starca o vakcíne: „A teraz vakcína bola vyvinutá na boj proti novej chorobe, táto (vakcína) bude povinná, a tí, ktorí ju príjmu, budú označení“) ako aj o živote, prenasledovaní a skrývaní sa starca Sávu Achilleosa, jedného z najznámejších pravoslávnych gréckych exorcistov 20. storočia (jedno z proroctiev o. Sávu „Antichrist príde ku vláde nad svetom cez systém zdravotníctva“).  Toto dievča malo veľké trápenie, nakoľko ju v škole nútili prijať "vakcínu" proti Covid-19. Najprv išlo pre radu k jej duchovnému otcovi, ale tento jej bohužiaľ poradil, aby neváhala a túto vakcínu prijala. Po tomto rozhovore išla celá zarmútená hneď domov do svojej izby a začala veľmi, veľmi plakať a modliť sa ku sv. starcovi Paisijovi: „Prosím ťa, svätý Paisij, ty si predpovedal tieto nebrať, je to v tvojich proroctvách. Čo mám robiť? Prosím, prosím, odpovedz na moje modlitby“. A vskutku náš milovaný starec Paisij odpovedal na jej modlitby veľmi rýchlo. Ešte tej noci sa jej zjavil a povedal jej v prvom rade nemať nič spoločné s týmito "vakcínami" a nebrať ich. A druhú vec, ktorú jej svätec povedal, je nájsť nového duchovného otca.

 

Panos

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1wFXl8VtUo – brat Panos dostal požehnanie od duchovníka na vyrozprávanie príbehu o tomto dievčati z Grécka

https://www.youtube.com/watch?v=PvIL9a4nhBA – o. Peter Heers vysvetľuje proroctvo sv. Paisija v širšom kontexte  

https://www.youtube.com/watch?v=4F3-zCUw8mQ – proroctvo starca Paisija o vakcínach 

Tags: vakcína