Abeceda kresťana

Najväčšia zbraň diabla je strach

Budú vás prenasledovať! Nebojte sa!

 

- Otče, čo je podľa vás najväčšia zbraň diabla? Akou zbraňou bude toto prenasledovanie schopné zotročiť ľudí?

Verím, že je to strach! Moje dieťa, strach je pre dušu najstrašnejšia vec; uľahčuje to človeku odovzdať sa diablovi. Strach! Chcel by som sa tiež opýtať sám seba: "Čo je protijed na strach?" - Čo je teda protijed na strach? Protijed na strach je láska! Strach je zbraňou diabla, aby si mohol podmaniť kresťanov. A láska je Christova moc, ktorá dáva radosť a šťastie kresťanom.

Na druhej strane, Boh je dokonalá láska. Samozrejme! Opakom lásky nie je nenávisť, ale strach! Preto hovorí: „dokonalá láska vyháňa strach“ (1 Ján 4:18). Všetci budeme schopní rozpoznať príchod Antichrista kvôli strachu, ktorý bude šíriť v našich srdciach. Urobí veci tak, aby boli určitým spôsobom, takže budú pôsobiť strašidelne, temne a pochmúrne. A prostredníctvom našich vodcov vzbudí veľa strachu. Strach!

Falošný strach? Samozrejme! Strach! Strach zo všetkých vecí! Bojte sa to neurobiť! Strach, aby ste neochoreli! Bojte sa nepobozkať ikony, pretože ochoriete! Bojte sa prijať Sväté Prijímanie! Prečo? Pretože ochoriete! A tieto veci hovoria politici, ministri kabinetu (štátny tajomník) a iní... Mali by ste však vedieť, že strach je najväčšia sila v rukách Satana, aby si mohol ľudí podmaniť. Musíme si uvedomiť jednu praktickú vec...

Keď v rodine, ktorá je najsilnejšou zložkou našej spoločnosti, vstúpi medzi muža a ženu v domácnosti strach, je tu ešte priestor pre lásku? Nie! To je veľmi ťažké! Rodina sa môže rozdeliť. Napriek všetkej láske, ktorá predtým existovala, môže byť manželstvo zničené. Vidíte, ako sa mladí ľudia ženia z lásky a sú šťastní, ale zrazu sa jeden z nich pre nejaký problém alebo nedbalosť začne báť toho druhého. Od tohto momentu je koniec lásky, radosti a šťastia. Rozumieš? Keď strach prenikne, už sa nechcú navzájom vidieť. Je možné, že k tomu dôjde aj kvôli diablovým provokáciám, aby sme sa báli priblížiť jeden k druhému, lebo by sme sa nejako mohli nakaziť; môžeme ochorieť. Čo sú všetky tieto veci? Diela Satana! Neskôr nás bude strašiť inými vecami. Urobíte znamenie kríža pod šírym nebom? Budete prenasledovaní! Bozkávaš ikony? Budete prenasledovaní! Pôjdete do chrámu? Budete prenasledovaní! Rozumieš? Prostredníctvom strachu prinútia ľudí vyhýbať sa zdrojom radosti, šťastia a spásy, ktorými sú Sväté Tajiny a Cirkev.

 

Otec Elpidios

 

Nechcem o týchto veciach viac hovoriť. Chcem len, aby ste si pamätali, že strach je najväčšou zbraňou v rukách diabla, aby si mohol podmaniť duše kresťanov. A láska je naša najväčšia duchovná sila, aby sme mohli bojovať proti strachu a aby sme mohli odohnať Satana. Preto sa odteraz musíme pripraviť, aby sme vedeli, čo si vyberieme. Budeme žiť so strachom, alebo budeme žiť s láskou? Moje dieťa, láska je ako slnko. Keď vyjde slnko, všetka temnota zmizne. Ale ak slnko zmizne, čo sa stane? Strach bude dominovať; zatvoríme sa vo svojich domovoch. Toto sa stane aj na duchovnej úrovni; v našich dušiach. Chcem, aby sme nechali všetky obavy za sebou a aby sme prijali Svetlo pravdy, ktorým je sám Christos; Svetlo Lásky. A aby sme boli ľuďmi lásky; ľudia svetla! Potom budeme mať radosť a šťastie a už sa nebudeme ničoho báť!

Preto by sme mali vo svojom srdci urobiť miesto pre lásku, ktorou je Christos, aby sa dal zahnať strach, ktorým je Satan! Bojte sa strachu! Chcem, aby si mal len tento strach; báť sa strachu! A zbožňujte Lásku a Svetlo! Nech ťa Boh sprevádza!

 

Z rozhovoru so starcom Elpidiom Vagianakisom: https://www.youtube.com/watch?v=sclI0VSVC-o&t=4s