Abeceda kresťana

Starec Tadej Vitovnický: Sila dobrej myšlienky

Blažený archimandrita Tadej Vitovnický (Štrbulovič)

Tadej11 

Zdroj: Pokoj a radosť v Duchu Svätom

https://azbyka.ru/otechnik/Faddej_Vitovnitskij/mir-i-radost-v-duhe-svjatom/

Časť 13: Sila dobrej myšlienky

 https://azbyka.ru/otechnik/Faddej_Vitovnitskij/mir-i-radost-v-duhe-svjatom/14#note23

 

Dobro aj zlo začína myšlienkou. Naše myšlienky sa stelesňujú do života. Vieme, že celý svet bol stvorený Božou myšlienkou.

Aké sú naše myšlienky, taký je aj náš život. Ľudia o tom málo premýšľajú, ale Pán nám zjavuje, že myšlienka má obrovskú silu. Telo bez ducha je mŕtve.

 

Rastliny na nás reagujú láskou k láske

Vidíte, že v rastlinách je životná energia. Ľudia! Aj rastliny cítia! Cítia naše myšlienky. Ako sa my správame k nim, tak sa oni správajú k nám. Odpovedajú nám láskou na lásku, ako hovorí národ: "Čo zaseješ, to budeš žať."

 

Pán neopustí náš ľud

Ó, keby sa náš národ (Srbi) premenil, akým by on bol radostným! Zlo by zmizlo, bieda by sa skončila, nastal by mier. A teraz - všetci sú nespokojní, všetci sú v poplachu!

Dúfam, že Boh neopustí našich ľudí, pretože je veľa tých, ktorí sa za nich modlia pred Božím trónom – Najsvätejšia Bohorodička, Anjeli a svätí.

Ak sa proti nám vzbúril celý svet, potom sme Bohu milí.

Ako vieme, že nás Boh miluje? Takto: ak nás vedie cez problémy a skúšky, utrpenie a bolesť srdca, potom nás miluje, chráni nás. Ak sa proti nám vzbúril celý svet, znamená to, že sme Bohu milí, celý svet je proti jednému malému národu... Znamená to, že Boh nás miluje, inak by sme boli už dávno pohltení, neboli by dávno by nás nebolo. Hoci sme my, pravoslávni, ochladli vo viere, stále existujú pokorné a krotké duše, ktoré sa modlia k Bohu, aby nedopustil zlo. Títo pokorní a pokorní bránia realizácii nového svetového poriadku (nastolenie New World Order), o ktorý sa usiluje svetová organizácia. Mondialisti verne slúžia diablovi a sťažujú sa mu, že kvôli pravoslávnym nemôžu dokončiť svoju prácu, takže pravoslávni od nich trpia.

Ale ak sa mierni a pokorní modlia k Bohu, tak zlo nemôže vyhrať.

 

Sme našimi najhoršími nepriateľmi

Pán je tu vždy, keď sa k Nemu deň čo deň z hĺbky srdca modlíme. Zintenzívnime svoje modlitby, aby náš ľud činil pokánie a obrátil sa k dobru pre svoje dobro. Potom uvidíte, ako sa situácia zmení! Všetko okolo nás sa začne meniť. Nepriatelia postupne miznú, pretože sme sami sebe nepriateľmi – naše neláskavé myšlienky a túžby nám spôsobujú veľkú škodu. Ničia všetko vo vnútri aj vonku, majú zlý vplyv na všetko – na naše okolie, na našich susedov. Myšlienky majú schopnosť preniknúť hlboko, ľudia! Prenikajú do večnosti, nielen do nášho dočasného priestoru.

 

Všetko sa deje podľa prozreteľnosti alebo dovolenia Boha

Nič sa nedeje ani na zemi, ani vo vesmíre bez prozreteľnosti alebo dovolenia Boha. Všetko, čo je vznešené a blahodarné, je podľa (Božej) Prozreteľnosti; všetko ťažké, negatívne – (sa deje iba) s dovolením Božím. A On vie, prečo to dovolil a na ako dlho. Ak by sme si mysliace bytosti – ľudia – mohli robiť, čo chceme, potom by na zemi a vo vesmíre nastal strašný chaos. Ale Všadeprítomný Pán je nepochopiteľné Svetlo, ktoré všetko preniká a všetko zachováva Svojimi energiami. Pre Neho neexistuje žiadna minulosť, budúcnosť ani prítomnosť, pre Neho je všetko teraz, večnosť. Všetko drží On a On vie, prečo bola udalosť povolená. A my často veci komplikujeme; len my ľudia môžeme vzdorovať Božej vôli, kým Anjeli a svätí sú jej podriadení. A my, deti Adama a Evy, odporujeme. A ešte, Boh má oveľa viac ťažkostí s nami veriacimi ako s tými, ktorí sa od Neho úplne vzdialili.

 

Pán nám prikázal milovať svojich nepriateľov

Boh nás môže oslobodiť od akéhokoľvek zla, no my sami sa ho kŕčovito držíme. Prečo nám Boh prikázal milovať svojich nepriateľov? Nie kvôli nim, ale kvôli nám, pretože kým v sebe nosíme zášť, nenájdeme pokoj, a keď odpustíme, príde pokoj.

 

My nesmieme myslieť o zle

Dobrý šľachetný človek nevie nenávidieť nepriateľa, praje mu dobre. A táto láskavosť odstraňuje disharmóniu ako v sebe, tak aj v duši nepriateľa – ten už nemá silu útočiť. A keď máme na mysli zlo, dávame mu silu, zvyšujeme jeho potenciál. My sa vôbec nemáme odvážiť myslieť zle.

 

Láskavosť – dobrota je ohromná sila

Keby boli všetci ľudia jednotní v dobrom, videli by, aká je to obrovská sila. Všade by vládla harmónia!

 

O nás a o Bohu

Pán povedal, že láska je dokonalosť a chce, aby sme my, Jeho deti, mali tento Boží dar. Pán nám dal všetko, no my sa zdráhame to prijať.

Ale Pán nás vedie, keď nám dáva svoju moc a milosť; s Ním môžeme urobiť čokoľvek.

 

Boh nestvoril zlo...

Zmyslom nášho života je vrátiť sa do náručia Boha, získať milosť Svätého Ducha, nechať sa viesť Duchom Svätým, vrátiť sa do pôvodného stavu, byť stále v radosti, pokoji, nemať zlo v nás samých. Lebo Boh nestvoril zlo – zlo je zneužívanie dobra rozumnými bytosťami.

Čo je zlé v padlých duchoch? Ich spôsob myslenia. Sú netelesní a nemôžu hrešiť fyzicky, hrešia duševne. My tiež robíme to isté – najprv v myšlienkach a potom fyzicky konáme zlo.

 

Sami pre seba sme veľkou záhadou

Sme úžasné stvorenia a neustále nás prekvapujú nepochopiteľné záhady okolo nás. Bez ohľadu na to, koľko toho o sebe vieme a učíme sa, nestačí to.

My sami sme najväčšou záhadou. Kto sme? Snažíme sa pochopiť a nerozumieme. Nikto sa nás nepýtal, kedy máme prísť na svet, nikto sa nás nepýtal, kedy ho máme opustiť. Náš život je veľmi pominuteľný, ale aj za tento krátky čas sme dostali príležitosť zdokonaliť sa v dobre. A keď sa obrátime k Absolútnemu Dobru, vtedy nám bude jasné, prečo tento svet existuje a prečo je taký. Náš obzor sa rozšíri a veľa pochopíme; uvedomíme si, že sme – narušitelia. Ničíme pokoj a radosť, ničíme lásku.

Kresťania sú povolaní šíriť Boží pokoj, Nebeskú atmosféru, Anjelský svet. Toto všetko sa vyjasní, keď sa spojíme so Prameňom života. Málokto dokáže pochopiť, že ľudia by mali byť zdrojom dobra, pokoja a ticha.

Prostredníctvom modlitieb Presvätej Bohorodičky, Anjelov a svätých nás Pán spasí a zachráni pred veľkým nešťastím. A keby sme sa stali rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, bola by tu veľká sila, proti ktorej je zlo bezmocné.

 

Starec Tadej Vitovnicky