Abeceda kresťana

Metropolita Augustinos Kantiotis: Čo je heréza?

Metropolita Augustinos Kantiotis: Heréza je jedovatá potrava pre dušu; je to ako falošný liek, ktorý nelieči, ale skôr škodí; alebo falošná minca, ktorá sa javí ako vzácny zlatý dublon, no chýba jej hodnota.

Je to prekrútenie Posvätnej Tradície; je to skreslenie pravej a dokonalej viery; je to odchýlka od priamej cesty, ktorú nám vytýčilo Slovo Božie. Heréza je prijatie náboženských predstáv, ktoré (pravoslávna) Cirkev odsudzuje ako falošné a odporujúce jej pravej viere. Heréza je skutočný zločin, ktorý podkopáva autoritu a vplyv našej Cirkvi, založenej samotným Christom ako stĺp a základ pravdy.

Ale, bohužiaľ, v našej dobe ľudia nepripisujú žiadnu dôležitosť nebezpečenstvu, ktoré pre nás heréza predstavuje.

Toto je znak doby.

 

Metropolita Augustinos

 

Oh, svet! Znepokojuje vás veľa vecí. Dbajte na to, aby ste pili prírodné mlieko; aby vaše jedlo bolo zdravé a bohaté na vitamíny; aby liek fungoval; aby vaše peniaze neboli falošné; aby archeologické pamiatky boli starostlivo uchovávané bez najmenšieho poškodenia; aby transportný prostriedok, ktorý používate, sa neodchýlil od svojej trasy.

Znepokojuje vás čokoľvek, okrem jednej veci – Pravoslávnej viery. Ste k nej úplne ľahostajní. Čo ťa čaká, svet, s takým skresleným vnímaním reality a s takým chladom k viere?

Ak zostanete ľahostajní k najväčším a najvyšším veciam, nevyhnutne padnete do priepasti racionalizmu, materializmu, nevery a ateizmu a potom pochopíte, čo je Pravoslávie, ktorým teraz opovrhujete.

Ale vy, verné duše, ktoré naďalej žijete v tomto veku, nenechajte sa uchvátiť modernými svetskými trendami; nebojte sa pri pohľade na nepriateľské hordy, ktoré vás zo všetkých strán obklopujú a prichádzajú na vás útočiť, ale zostaňte vo všetkom neochvejní a verní viere, ktorú nám odovzdali svätí. Buďte pripravení bojovať dobrý boj. Pravoslávie žije a jemu bude patriť konečné víťazstvo.

 

 

https://orthochristian.com/139636.html

Tags: heréza, pravá viera, Pravoslávie, Orthodoxy