Abeceda kresťana

Svätý starec Kleopa Ilie: Strach Boží

Čo povedal svätý Bazil Veľký? Najväčšia múdrosť, ktorá chráni človeka pred všetkými hriechmi, a naviguje ho k večnej blaženosti, je vždy vidieť pred sebou smrť.

Smrť! Smrť! Smrť! Smrť! Smrť! Smrť! Smrť! SMRŤ!

A mať Isusovu modlitbu v mysli a v srdci!

 

Svaty Kleopa Ilie

 

Tu je, čo svätý Bazil hovorí: Jeden by mal kráčať priamo pred Bohom bez odchýlky. Preto, aby niekto kráčal priamo potrebuje dve steny. Ale nie vyborené z tehál. Nie z kameňa, cementu, železa či dreva! Dve duchovné steny. Mať tú napravo ako strach (bázeň) Boží, a tú naľavo ako strach zo smrti. Písmo hovorí: So strachom Božím každý človek má tlačiť zlo preč! Kto má strach Boží napravo, a strach zo smrti naľavo ide priamo k Bohu! Spali sme ponorení v sne celý ten čas! Keby sme nespali ponorení v sne, plakali by sme nad svojimi hriechmi počas celého dňa! Videli ste svätého Arsénia Veľkého? Strávil na púšti 80 rokov! Jeho mihalnice vypadli od toľkého plaču! A on býval v paláci v Ríme s cisármi, a (aj tak) odišiel do púšte. To boli svätci, ktorí oplakávali svoje hriechy. Pretože my robíme zle pred Bohom celý čas. Nech ťa pohltí Nebo! Prišiel si ku starému, zhnitému človeku?!

 

https://www.youtube.com/watch?v=SI363U3uPN0