Abeceda kresťana

Otec Teodor z Gruzínska: Úloha Matky Božej; skromná a statočná Theotokos

Otec Teodor: Postoj k Presvätej Bohorodičke určuje veľa vecí a dá sa povedať, že Presvätá Bohorodička je záhadou, nie preto, že by pred nami bolo niečo skryté, ale pre Jej úroveň dosiahnutia (svätosti). Je to preto, že naša schopnosť vidieť Jej vznešenosť a mať k nej správny postoj nezávisí ani tak od teoretických vedomostí (potom by to už nebolo tajomstvom, pretože všetko bolo napísané), ale od nášho osobného duchovného života, nášho osobná skúsenosť s hľadaním Boha, skúsenosť, ktorú máme, keď sme si uvedomili, že kresťanstvo je snaha o osobný vzťah so Živým Bohom, oddanosť ukrižovanému Bohu.

Prečo má Presvätá Bohorodička osobitné miesto medzi všetkým stvorením? Prečo je najvyššia medzi celým stvorením, nielen medzi ľuďmi, ale dokonca aj medzi Anjelmi najvyššej triády?

Je to preto, že umožnila vesmíru (nielen pre ľudské bytosti, ale aj pre Anjelov) vidieť Boha, vidieť Ho nielen prostredníctvom Jeho energií (ako Ho vždy dokázali vidieť a oslavovať anjeli a svätí) , ale ako ľudskú bytosť, a táto ľudská bytosť, Isus Christos, je sám Boh.

Presvätá Bohorodička dala túto príležitosť vesmíru, no Ona nebola slepým nástrojom v Božích rukách. Stala sa spolupracovníčkou Boha (ako nám hovorí apoštol Pavol, aby sme sa stali Božími spolupracovníkmi) pri napĺňaní tohto úžasného, ohromujúceho a veľkého tajomstva. Spolupracovala s Bohom na čine, ktorý je nepredstaviteľný pre každú myseľ, dokonca aj pre myseľ Anjelov. Tak sa stala najvyššou zo všetkého stvorenia, dokonca vyššou ako Serafíni a Cherubíni, Anjeli najvyššej triády.

Dôvod, prečo je medzi ľuďmi taká významná, nie je ten, že sa narodila bez prvotného hriechu, ako je to učenie v niektorých denomináciách, ako je katolicizmus. Nie. Nenarodila sa bez hriechu. Je to ľudská bytosť úplne ako my, s rovnakou padlou prirodzenosťou. Je významná a najvyššia medzi ľuďmi, pretože bojovala proti svojej padlej prirodzenosti do takej miery, že nikdy nespáchala žiadny osobný hriech. Inými slovami, Jej padlá prirodzenosť nemohla byť zrealizovaná kvôli jej osobnému hrdinstvu a statočnosti.

Iste, keď Boh vidí v človeku tento druh bojového ducha, pomáha tomu človeku samotnému, pretože bez Boha nemôžeme urobiť nič dobré, ale problém je v tom, že sa nedokážeme rozhodnúť bojovať až do konca. Ako hovorí apoštol Pavol: „Ešte ste neodolali až do krvi bojujúc proti hriechu“, a preto nás hriech poráža.

 

Otec Teodor

 

Presvätá Bohorodička – Theotokos odolávala až do krvi v boji proti hriechu, ale nevieme, ako sa jej to podarilo. Jej pokora je pre myseľ nepredstaviteľná. Preto niesla najväčšiu zodpovednosť a stala sa Matkou Božou.

Mnohokrát sme to povedali: Predstavte si, je to už dávno, čo Pán vystúpil do neba, sedí po pravici Otca – Apoštoli už toto poznanie majú a po tvári zeme kráča ľudská bytosť, ktorá porodila (telesne) Toho, Ktorý sedí po pravici Otca.

Viete si predstaviť tú hroznú váhu zodpovednosti Presvätej Bohorodičky?

Viete si predstaviť, ak by v nej bol čo i len kúsok márnej slávy, táto bezhraničná zodpovednosť by premenila čo i len malý kúsok márnomyseľnosti na démonickú pýchu a spôsobila by jej zahynutie.

Jej pokora je pre myseľ nedosiahnuteľná... a Ona zvíťazila nad Svojou padlou prirodzenosťou natoľko, že bola stále v tele, že ako hovoria svätí otcovia, Presvätá Bohorodička je jediná osoba, ktorá je mimo Strašného Súdu, a preto Ona je už občanom Ôsmeho Dňa, Večného Dňa.

My – my všetci a svätí, ktorých ikony si uctievame a ktorých prosíme o príhovor, a od ktorých sa učíme, vrátane apoštola Pavla a všetkých ostatných svätých – všetci predstúpia pred Boha pri Strašnom Súde a až potom vstúpia do Ôsmeho Dňa... pretože jediný človek, ktorý bojoval v duchovnom boji na maximum a nedovolil padlej ľudskej prirodzenosti, aby sa zrealizovala, je Najsvätejšia Matka Božia.

 

Presvata Bohorodicka 24

 

Teda, ako učí Cirkev, vystúpila so svojím telom ako jediná osoba, ktorá sa už realizovala ako úplná ľudská bytosť, v duši i v tele. Preto je najmocnejšou príhovorkyňou pred Bohom za každého z nás. Preto s takým veľkým významom oslavujeme Jej zosnutie... Presvätá Bohorodička na tri dni zaspala a potom vstala, (tak) ako vstal Christos. Keď Ju išli pozrieť, hrob bol prázdny. Toto je učenie Cirkvi. Preto je pre nás najmocnejšou príhovorkyňou.

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-IptiPWA08

 

 

.