Abeceda kresťana

  • Úvod
  • Abeceda kresťana
  • Otec Arsenie Papacioc: Aby sme mohli vstúpiť do Božieho Kráľovstva, musíme byť hrdinami

Otec Arsenie Papacioc: Aby sme mohli vstúpiť do Božieho Kráľovstva, musíme byť hrdinami

Mních, chudobný, viete... zatiaľ čo on zatláčal dvere, tlačil ich aj diabol... a diabol bol silnejší. (Mních) hovoril: "Pane Isuse, Pane Isuse!"

Ale diabol zatlačil viac a zvíťazil... Len čo sa uvidel porazeným, zakričal: "Paaaaaaaane Isuse!" a zjavil sa Isus. Mních povedal: "Pane, volal som ťa..."

Ale Isus mu odpovedal: "Prišiel som, až keď si ma NAOZAJ zavolal..."

Zatiaľ... diabol využíval to, že mních nebol hrdina, ale samozvanec veľkých darov... Môj drahý, daj si pozor za každú cenu uviaznuť v priemernosti, teda istým spôsobom sa nazývať kresťanom len podľa toho, že robíš to či ono.

Áno, ak urobíte správnu vec, „Non multa, sed multum“ (nie veľa vecí, ale veľa), ak je to, čo robíte, veľa a odvážne... že sa nestaráme o množstvo vecí, ale o naše trvanie na pravde.

Takže... Boh ti nepomôže... pretože v tom, čo Boh vložil do človeka, je iba hrdinstvo... a v Nebeskom Kráľovstve nie sú žiadni žobráci.

Viete, bolo zakorenené, že Boh je milosrdný... o tom niet pochýb, nemáme slov, aby sme ukázali, aký je On milosrdný a ako veľmi nás miluje... ale On chce, aby sme boli ľuďmi Kríža!

 

Arsenie Papacios 7

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecBSFwPuLmM