Abeceda kresťana

Prečo trpia deti

utrpenie_deti

Rodina je jedno telo, ktoré často znáša duchovný tlak, ktorému sú nerovnomerne vystavení jej členovia. Stáva sa, že deti neznesú tento tlak, čo sa prejaví na ich zdraví a platia svojím zdravým za hriechy a chyby svojich rodičov.

Čítať Ďalej

Modlitba v duchu Evanjelia

Theotokos

Isus Christos príkladom v modlitbe

Evanjelium svedčí, že Isus Christos nielen, že učil, ako sa máme modliť, ale aj sám bol naším príkladom a modlil sa. Keď nasýtil päťtisíc ľudí, rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch a modlil sa (Mt 14,23 , Mk 6, 46). Prečo Hospodin vyšiel na horu a bol tam sám? Aby nás naučil, že púšť a osamelosť sú vhodné na modlitbu k Bohu. Prečo často odchádzal do púšte a veľa ráz tam zotrval v modlitbe?

Čítať Ďalej

Tajomstvo rodinného šťastia

alt

Svätá cárovná Alexandra: Tajomstvo rodinného šťastia

Z DENNÍKA MANŽELKY RUSKÉHO CÁRA, MATKY PIATICH DETÍ

Pre manželov je potrebné, aby vedno chodili do chrámu, aby sa spolu modlili, spolu prinášali k stopám Boha ťarchu starostí o svoje deti a o všetko im drahé.

Čítať Ďalej

Povinnosti rodičov a detí

alt

Rodičia majú k deťom veľa povinností. Nie je správne zabúdať na to, a preto si pripomenieme niektoré z nich. Kiež toto čítanie poslúži ako inšpirácia rodičom, prispeje ku zlepšeniu výchovy detí a zjasní ovzdušie v našich rodinách. Deti sú naším pokladom –to nebude nikto popierať. Lenže niekto vidí cenu detí v ich pomoci rodinnému podniku, iné svoje deti zahrnú všetkými možnými i nemožnými materiálnymi statkami, ale nie sú im schopní dať to jediné skutočne dôležité - pozornosť, lásku, starostlivosť, vľúdne slovo, pochvalu a citlivé napomenutie.

Čítať Ďalej

Ako sa spovedať

alt

PRÍPRAVA NA SV. TAJINU SPOVEDE


V rukách držíš krátky výber z vynikajúcej knihy neznámeho ruského autora “SPOMIENKY PÚTNIKA”. V tomto úryvku pútnik rozpráva o sviatosti zmierenia. Nech ti rady pútnikovho spovedníka poslúžia ako spovedné zrkadlo pravdy, ktoré nám ukazuje nás samých v celej duchovnej nahote, ktoré odzrkadľuje náš skutočný duchovný stav. Väčšinou nie sme k sebe veľmi prísni... Ale aká je skutočnosť?

Čítať Ďalej

Čo to znamená byť jurodivý - blázon pre Christa (vysvetlené v živote sv. Symeona - blázna pre Christa)

ŽIVOT A SKUTKY OTCE SYMEÓNA, BLÁZNA KRISTOVA, ZAPSANÉ LEONTIEM, BISKUPEM V NEAPOLI KRÉTSKÉ
Úvodem o jurodivosti


Tento druh svatosti byl vždy drahý pravoslavné církvi a je oslovující pro mnoho lidí i v dnešní době, ve které se snad jedině toto »bláznovství pro Krista« může účinně postavit proti modle racionalismu a zjevně či skrytě ateistických filosofií, jimiž se lidská civilisace dvacátého století opájí a skládá v ně své naděje.

Čítať Ďalej

Čo je to PRELESŤ

Pojem PRELESŤ ako kľúčový pojem v pravoslávnom asketickom učení úplne chýba v protestantsko-katolíckom svete, ktorý vytvoril "charizmatické" hnutie. A touto skutočnosťou je vysvetlené, prečo takýto zrejmý klam môže ovládať menované "kresťanské" kruhy a tiež prečo to "prorok" ako Nikolaj Berďajev, ktorý pochádza z pravoslávneho prostredia, považuje za absolútne podstatné, že v "novom veku Svätého Ducha" "nebude asketický svetový názor". Dôvod je zrejmý.

Serafim Rose NEW

Čítať Ďalej