Články a knihy

Sv. Efrém z Katounakie: Ako hovoriť Isusovu modlitbu?

Svätý starec Efrém z Katounakie, známy asketický a duchovný otec hory Atos, učeník starca Jozefa Hesychastu, nás učí, ako sa modliť Isusovou modlitbu...

Otec Efrém:"Hej ty, maličký, povedz modlitbu!" [slovná hračka v gréčtine]

Stanovte si hodinu cez deň alebo v noci a modlite sa! Slovo za slovom a vnímajte to rozumom!

Pane Isuse Christe zmiluj sa nado mnou...

Pane Isuse Christe zmiluj sa nado mnou...

Pane Isuse Christe zmiluj sa nado mnou...

Takto by ste sa mali modliť!

A časom, podľa miery vašej čistoty a podľa miery vašej horlivosti, prvé, čo nájdete, je „radosť“! Radosť vás predurčí, aby ste sa modlili častejšie. A modlitba vám dá ešte väčšiu a väčšiu radosť. V tvojom vnútri bude ďalšia radosť, o ktorej si doteraz nevedel. Iné svetlo, iná krása, iná sladkosť, iný stav pohody. Uvidíte celú prírodu zaliatu krásou, sladkosťou...Uvidíte celú prírodu, celé stvorenie neviditeľného Boha. A to nič, to sú maličkosti, kamienok na pláži...

Existuje mnoho ďalších skvelých vecí, ktoré pocítite pri vyslovení modlitby! Potom budete mať iný duchovný horizont, iný duchovný pokrm, iný duchovný odev, ktorý si teraz ani neviete predstaviť.

Keď Boh uvidí vašu túžbu, vašu horlivosť, že Ho hľadáte v modlitbe, vtedy uvidíte, aké sú duchovné veci, nevýslovné dobrá, čo je ten Raj, ktorý cítite, ochutnáte, nahliadnete aj tu v tomto živote... Večné dobro predvídame, aj keď žijeme na zemi... A dajú nám veľa horlivosti ešte viac slúžiť Christovi.“

Je naozaj smutné, že pohŕdame veľkým pokladom, ktorý sme dostali skrze svätý krst, ktorým je adoptívne osvojenie [Bohom, pozri Efez. 1, 5] a ktoré máme, ako hovorí Apoštol, v hlinených nádobách (2. Kor. 4, 7).

A preto ľahko leňošíme dni, ľahko sa stávame zanedbanými, ľahko ním pohŕdame a jedným slovom ľahko padáme.

Blahoslavený, kto prijal blahodať a zomrel s ňou!

Ešte blaženejší je ten, kto žil, rozmnožil blahodať a zomrel s ňou!

 

Otec Efrem z Kautounakie

 

https://www.youtube.com/watch?v=xyJEcwWElCc