Duch posledných časov

Výroky otcov púšte o posledných časoch

Starci sa pýtali abbu Agathona na abbu Eliáša: “Je to dobrý abba?” Starec im odvetil: “Vzhľadom na svoju generáciu je dobrý.” Oni mu povedali: “A aký je v porovnaní s predošlými?” On im dal túto odpoveď: “Povedal som vám, že vzhľadom na túto generáciu je dobrý, ale v porovnaní s predošlými: v skíte som videl muža, ktorý tak, ako Jozue, Nunov syn, vedel zastaviť slnko na nebesiach.” Pri týchto slovách užasli a vzdali slávu Bohu.

PUST

 

Svätí púštni otcovia prorokovali o posledných generáciách. Vraveli: “Čo sme urobili my?” Jeden z nich, veľký abba Ischyrion odpovedal: “My sme splnili príkazy Boha.” Ostatní sa pýtali: “A tí, čo prídu po nás, čo budú robiť?” On odpovedal: “Budú bojovať, aby dosiahli aspoň polovicu z našich činov.” Oni sa pýtali: “A čo sa stane s tými, čo prídu po nich?” On povedal: “Ľudia tej generácie nedokončia žiadne dielo a príde na nich všetko pokušenie. Ale tí, čo sa osvedčia v ten deň, budú väčší ako my a naši otcovia.”

 

(Existuje Pravoslávna Tradícia ktorá hovorí, že každá generácia po Christovi robí (až na pár výnimiek) polovicu duchovných podvihov generácie predchádzajúcej. Ľudia posledných časov budú duchovne robiť už len veľmi, veľmi malinkú čiastočku toho, čo robili kresťania prvého storočia.)