Duch posledných časov

Sv. adolescent Vjačeslav alebo oklamaný chlapec v prelesti?

Po ruskom internete sa už nejakú dobu šíri až fanatická úcta ku Vjačeslavovi Krašeninikovi, ktorý zomrel v roku 1993 ako 10-ročný chlapec. Keďže táto úcta neutícha, a začína sa šíriť v anglických prekladoch aj cez YouTube, dovolím si o tom napísať pár mojich postrehov a názorov.

Vyacheslav_Krasheninnikov_5

Po jeho smrti ho jeho mama začala ako prvá uctievať ako veľkého svätca vymodleného Grigorijom Rasputinom, poslaného na zem od Svätej Trojice, ktorý nebol porodený prirodzeným sposobom, a už od narodenia bol výnimočný a obdarený Božou blahodaťou. Keby vraj nebol sv. Alexej, syn sv. Nikolaja II., zomrel ako mučeník za Rusko, tak by ani Vyacheslav nebol prišiel na tento svet. Jeho príchod má byť veľkým Božím požehnaním pre celý svet.

Orthodoxwiki.org o ňom hovorí toto:

Vyacheslav (Slava) Sergejevič Krasheninnikov, Vyacheslav z Chebarkulu; 22. marca 1982, Yurga, Kemerovo kraj - 17. marca 1993, Chebarkul, Rusko, bol ruský chlapec, ktorý zomrel na leukémiu vo veku 10 rokov, a ktorý je považovaný niektorými ľuďmi ako chlapec robiaci zázraky po tom, čo mal dar proroctva počas svojho života, a ktorý pokračoval s robením zázrakov aj po jeho smrti, v súlade s miestnymi a populárnymi zdrojmi.

 

Ruská pravoslávna Cirkev - po dôkladnom štúdiu jeho života a jeho výrokov - odmietla možnosť jeho svätorečenia.

Vyacheslav_Krasheninnikov_4

Niektoré z jeho výrokov, resp. výrokov jeho mamy o ňom, kopírujú proroctvá už kanonizovaných svätých, niektoré sú niekde na pomedzí a niektoré sú úplne nesprávne, zavádzajúce a veľmi škodlivé.

Ja sa zameriam len na príklady jeho výrokov, resp. „proroctiev“, ktoré sú len veľmi zlúčiteľné s Pravoslávím:

V prvom vydaní prvej knihe o chlapcovi „Ach, mama, maminka“ jeho mama cituje chlapca prečo prišiel na tento svet: „Presvätá Trojica a jej priatelia (???), dali sily Slavikovi a poslali ho na náš svet, aby pomohol našemu ľudskému spaseniu“. Pravoslávny kresťan sa musí okamžite spýtať, načo potom prišiel na náš svet Isus Christos, keď tu máme Slavika.

Chlapec (ústami jeho mamy) pokračuje: „Keď sa vrátim naspať ku ním (rozumej Svätej Trojici a akýmsi jej priateľom), tak sa ma spýtajú: Ako si to všetko prežil? A budú ma veľmi blahodariť“. Na prvý pohľad je vidieť, aký „skromný“ je tento chlapec. Čiže všetko vediaci Trojjedinný Boh sa bude pýtať chlapca, ako na Zemi žil, a bude blahodariť jeho stvorenie...?

Toto veľmi pripomína diablom oklamaného katolíckeho „svätca“ Františka z Assisi, ktorý svojim 12 učeníkom pred svojou smrťou v plnej vážnosti „skromne“ povedal, že mal videnie, keď sa Boh Otec pozrie v nebi na Františka na jednej strane, a Isusa Christa na strane druhej, tak si títo dvaja budú rovní a Boh Otec nebude vedieť povedať, kto z nich viac vytrpel za ľudský rod. Toto do neba volajúce rúhanie je súčasťou katolícej tradície.

 

Na vráťme sa ku Vyacheslavovi a niektorým z jeho ďalších výrokov:

- Netreba piť mlieko, lebo keď sa kravy doja, tak sa spolu s mliekom z nich vysáva aj krv a výkaly.

- Keď pochopíte, kto som v skutočnosti, tak nebuďte zo začiatku velmi prekvapení. (Z kníh sa ale nedozvieme, kto on v skutočnosti bol...)

- Pri rozhovore so svojou mamou medzi rečou v plnej vážnosti povedal, že nie je vekom mladý ako vyzerá, ale je už vekom veľmi starý.

- Na cintoríny nechoďte po jednom, aby vás nenapadli červy v hrobov...? Po tomto výroku jeho mama prestala sama chodiť na cintorín, a chodí tam už len s viacerými ľuďmi.

- Starcovi a duchovníkovi Sergejevskej lavry „skromne“ hovoril ako prvú vetu: „Mám dary od Boha“.

- Keď dali pred neho dve fľaše so svätenou  vodou, pričom jedna z nich bola zriedená obyčajnou vodou, tak chlapec odmietol piť z tejto „menej posvätenej“ vody. Tento výrok viditeľne odporuje učeniu Pravoslávnej Cirkvi, ktorá nerozlišuje medzi vodou viac posvätenou a vodou menej posvätenou. Voda je buď posvätená alebo nie.

- Predpovedal, že v Amerike budú zrútené dva domy (WTC - dvojičky v New Yorku), no kniha o tomto proroctve vyšla prvýkrát až v roku 2003, čiže dva roky po tejto udalosti.

- Hovoril, že od jeho narodenia ku nemu hovoril veľmi sladký ženský hlas, v porovnaní s ktorým sú všetky naše hlasy hrubé a nepekné... Pravoslávna tradícia je plná svedectiev o sladkých hlasoch démonov, ktorí celé stáročia klamali týmto spôsobom mníchov ešte neskúsených v duchovnom boji...

Pozor na tieto ikony, ktorä nemusia byt vždy prospešné pre duchovný život:

Vyacheslav_Krasheninnikov_3

Vyacheslav_Krasheninnikov_6Vyacheslav_Krasheninnikov_2

Na záver už len dodám, všetky tri knihy, ktoré doteraz vyšli v Rusku, boli vydané bez riadneho cirkevného požehania. Ciirkevné požehanie citované v týchto knihách je vymyslené a nepravdivé. Doteraz niektorí biskupi a kňazi Pravoslávnej Cirkvi moskovského patriarchátu odmietli túto zdanlivú svätosť Vjačeslava a varovali svojich veriacich pred ňou.

Nedajte sa preto, prosím, zviesť vlnou obdivu ku tomuti chlapcovi, ktorý potrebuje nie našú ničím nepodloženú úctu ku nemu, ale naše modlitby za spásu jeho duše. Počkajme, kým sa Ruská Pravoslávna Cirkev vyjadrí vo svojom oficiálnom stanovisku ku tomuto hnutiu...