Duch posledných časov

Zjavenie sa Presvätej Bohorodičky a jej varovanie ľuďom

Presvätá Bohorodička sa nedávno zjavila svätému mužovi; ktorého poznáme... A prosil ju a prosil o všetky udalosti, ktoré starí i novodobí svätí prorokovali... Ak je možné ich znížiť (zmierniť); vyhnúť sa veľkým vojnám, ktoré sa už v Sýrii začali a ktoré teraz vrcholia na Ukrajine, s trhajúcou sa Európskou úniou.

A islam opäť útočí a kresťania sú prenasledovaní z miesta na miesto... A u všetkých ľudí je všeobecný stav úzkosti; či sú to západniari alebo východniari. Tak ako zo dňa na deň padol celý komunistický systém, tak teraz s veľkou a hromovou mierou a intenzitou padá nihilizmus, ktorý pestuje ateistická Európa. A my... My bohatí tohto sveta. A prečo sme bohatí? Nie preto, že máme ropu, ako sme sa nechali oklamať. Ale preto, že máme pravoslávnu vieru. Pretože máme Presvätú Bohorodičku, ktorá nás považuje za svoje kniežatá; nie pre naše morálne alebo duchovné zásluhy. Opakujem, len pre našu vieru. Viera pravoslávnych kresťanov je nefalšovaná. Musíme si zachovať túto vieru a pestovať (kultivovať) každodenné pokánie.

metropolita Neophytos 3

A aby som nezabudol, Presvätá Bohorodička povedala tomuto cnostnému mužovi, "Prosila som svojho Syna, aby neboli žiadne z týchto vojen, hladomorov, morov, zemetrasení a katakliziem." A On mi odpovedal: "Musia sa stať, Matka; inak (ľudia) nebudú činiť pokánie." A On hovorí: "A nečinia pokánie, pretože vidím, že udržiavajú dva veľké hriechy." "Udržujú telesné hriechy bez zábran, bez hanby, v manželstve aj mimo neho." "Telo, ktoré si Mi dala, denne poškvrňujú a nehanbia sa; nečinia pokánie. Považujú to za svoje právo." "A po druhé: Množstvo feticídov (potratených plodov nenarodených detičiek, zavraždených v lonách "matiek")" "Na celom svete. Do tej miery, že je viac mŕtvych detí ako tých, ktoré sa narodili."

Z týchto dvoch dôvodov! Tieto udalosti môžu byť z času na čas odložené kvôli modlitbám niekoľkých spravodlivých, svätých ľudí; ktorí, vďaka Bohu, stále existujú. Nedá sa im však zabrániť. A to všetko sa stane, pretože pokánie si nezvolíme z vlastnej vôle. Cirkev sa nebojí hriechu. Bojí sa človeka, ktorý nechce činiť pokánie zo svojich hriechov. Bojí sa človeka, ktorý ich nechce vyznať v pokání. A opakujem, je škoda, že telo, ktoré Presvätá Bohorodička prepožičala Synovi a Slovu Božiemu, poškvrňujeme. A nielen to poškvrňujeme... Existuje čistič, nazývaný pokánie a spoveď, a buď ho nepoužívame, alebo ho používame neopatrne. Nedostávame teda zodpovedajúce ovocie pokánia a vyznania. Dúfam, že Boh nám všetkým, a predovšetkým mne, ktorý pôsobím ako učiteľ, dá... úplné pokánie a namáhavé srdce pri hľadaní Christa a jeho svätých prikázaní... A aby sme mohli mať za svoju príhovorkyňu a ochrankyňu Presvätú Bohorodičku, Matku Svetla.

 

 

Metropolita Neophytos z Morphou: https://www.youtube.com/watch?v=50N3CwI9u5Y

 

Tags: pokánie, Presvätá Bohorodička, Zjavenie, Potraty, Smilstvo, Hriechy ľudstva