Duch posledných časov

Otec Atanásios Mytilinaios: Existuje inteligentný život na iných planétach?

Archimandrita Atánasios: „Niekto hovoril o existencii ľudí na iných planétach. Je to správne, keďže Sväté Písmo hovorí len o zemi?

Vážení, dávajte pozor! Pred čímkoľvek vám poviem, že vo vesmíre neexistujú žiadne inteligentné bytosti. Toto je náš záver.

Z interpretačného hľadiska však nie je správne tvrdiť, že „keďže Sväté Písmo o tom nič nehovorí, tak vo vesmíre neexistujú žiadne inteligentné bytosti“. Sväté Písmo sa zaujíma o spásu na zemi. Ak predpokladáme – zdôrazňujem – predpokladáme, že existovali iné bytosti a neexistoval žiadny prvotný hriech, [to znamená žiadny] prípad pádu a [žiadna] potreba spasenia... Písmo nič také nehovorí. Buďte opatrní, robím len predpoklad, aby som zdôraznil, že Sväté Písmo sa týka našej zeme a všetkého, čo sa týka našej spásy, keďže táto metóda bola vytvorená počas [predchádzajúcich] storočí a najmä v európskych stredovekých časoch. [Je pozoruhodné, že] máme svoj vlastný stredovek; grécky stredovek je Byzantská ríša.

Neznamená to, že niečo, čo nie je napísané, sa nemôže stať, existovať... z dôvodu, ktorý som spomenul. Toto stanovisko [musí odkazovať na predmetnú interpretačnú metódu] vyvolalo mnohé polemiky.

 

Otec Atanasios 3

 

Človek by povedal, aký by bol problém, keby existovali aj iné bytosti. O to lepšie. Napriek tomu neexistujú. Christovo podobenstvo hovorí: „A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. (Ján 10:16) „Mám iné ovce“ – tieto ovce sú pohania. Dalo by sa však povedať, že to nie sú len pohania, ale sú to aj ostatné bytosti na iných hviezdach. Dáva to zmysel? Nie, nie. To je jeden [taký] príklad, keď veda „naráža“ na náboženstvo.

Možno ich niekedy objavia. A potom čo? Budeme viniť Sväté Písmo? Práve som vám povedal, že Sväté Písmo takýto prípad nevylučuje. Len o tom neuvádza žiadnu zmienku.

Dôvod, prečo neuvádza žiadnu zmienku, je ten, že sa [nás] to netýka.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAyGFbJbjks