Modlitby

Modlitba blaženého Augustína

28St_Augustine_of_Africa_book_cover

„Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná.

Christe Isuse, milovania hodný Pane, načo som miloval, prečo som žiadal po celý svoj život niečo okrem Teba, Isusa, Boha svojho? Kde som bol, keď som nebol mysľou s Tebou? Od tejto chvíle všetky moje žiadosti rozplameňujte sa a rozlievajte v Pána Isusa. Leťte, dosť ste naotáľali, ponáhľajte sa tam, kam spejete, hľadajte Toho, Koho hľadáte. Isuse, kto nemiluje Teba, nech je prekliaty, kto Teba nemiluje, nech je naplnený horkosťami...Ó, sladký Isuse, Teba nech miluje, v Tebe sa kochá, Teba nech obdivuje každý živý tvor, prinášajúc Ti chválu. Boh môjho srdca a môj podiel, Christe Isuse, nech zhynie moje srdce môjmu duchu, len Ty si ži vo mne. Nech sa rozpália v mojom duchu uhlíky Tvojej lásky, a nech sa rozhoria v dokonalý oheň, ktorý nech horí na oltári môjho srdca. Nech žiaria v útrobách mojich, plápolajú v skrýšach mojej duše a v deň svojho skonania kiež sa nájdem dokonalý u Teba...Amen“