Modlitby

Modlitby na rôzne potreby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.
Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.

 

 Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. 

(blažený Augustín)

     V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

     Pane Isuse Christe, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (3x)

    Pane Isuse Christe, Syn Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen.

     Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe.

     Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

     Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

     Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

    Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje meno.

     Pane, zmiluj sa. (3x)

     Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

 

Modlitba za záchranu pred Antichristom

      Pane Isuse Christe, Bože náš, zbav nás klamstva, ktoré sa k nám blíži od Bohu protiviaceho sa a zlo tvoriaceho Antichrista a zbav nás od všetkých jeho intríg. Ochráň nášho duchovného otca (meno), nás všetkých, jeho duchovné deti a všetkých pravoslávnych kresťanov od jeho intrigánskych sietí v najskrytejšej pustovni Tvojej spásy. A daj nám, Pane, aby sme dokázali trpieť a aj zomrieť pre Tvoje Sväté Meno a pravoslávnu vieru, nezrieknuť sa Teba a neprijať pečať prekliatia Antichrista a pokloniť sa mu. Daj nám, Pane, dňom aj nocou slzy pokánia za naše hriechy a zmiluj sa nad nami, Pane, v deň Tvojho súdu. Amen.

Modlitba pred jedlom

     Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

Pane Isuse Christe, Bože náš, požehnaj nám tento pokrm i nápoj na prosby (príhovory) svojej Prečistej Matky a všetkých svojich svätých. Amen.

Modlitba po jedle

     Ďakujeme Ti, Christe, Bože náš, že si nás nasýtil svojimi pozemskými darmi. Nevylučuj nás ani zo svojho Nebeského Kráľovstva, ale ako si prišiel, Spasiteľu, medzi svojich učeníkov a udelil im pokoj, príď aj medzi nás a spas nás.

Modlitba pred každou prácou

Hospodine, požehnaj. Pane Isuse Christe, ktorý si povedal: Bezo mňa nemôžete nič učiniť, pomôž mne hriešnemu, aby som tuto prácu začal, konal i skončil s Tebou.

Modlitba pred učením

     Predobrotivý Hospodine, zošli nám milosť svojho Svätého Ducha, aby rozmnožil a posilnil naše duševné schopnosti, aby sme vnímajúc učenie, ktoré sa nám podáva, rástli Tebe, svojmu Tvorcovi k sláve, svojim rodičom k radosti a Cirkvi a vlasti k prospechu.

Modlitba po učení

     Ďakujeme tebe, Stvoriteľu, že si nás učinil hodnými svojej milosti, aby sme chápali učenie. Žehnaj našim predstaveným, rodičom a učiteľom, ktorí nás vedú k poznaniu dobra, a daj nám silu a zdatnosť, aby sme v učení zdarne pokračovali.

Modlitba pred prijatím prosfory a svätenej vody

      Môj Pane, nech mi budú Tvoje sväté dary, prosfora a svätená voda, na zanechanie mojich hriechov, na osvietenie umu, na posilnenie mojich duševných a telesných síl, na uzdravenie duše i tela, na zničenie hriešnosti a zlých skutkov, pre Tvoje nekonečné milosrdenstvo a pre modlitby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých Tvojich svätých.

 

Modlitba ku Bohorodičke pred ikonou „Zmäkčenie zlých sŕdc“

(Keď nás napádajú ľudia, nepriatelia)

       Bohorodička, zmäkči naše zlé srdcia, zhas naše napadnutia, lebo nenávidíme, i vyrieš každú úzkosť v našej duši. Keď pozeráme na Tvoj svätý obraz, s bázňou rozjímame o Tvojom utrpení a o Tvojom milosrdenstve ku nám. Bozkávame Tvoje rany a naše šípy, ktoré Ťa prebodajú – žasneme. Blahosrdečná Matka, nedaj nám zahynúť, kvôli nášmu zatvrdnutému srdcu, a kvôli zatvrdnutým srdciam našich blížnych, lebo Ty si ozajstné zmäkčenie zlých sŕdc. Amen.

 

Modlitba pred ikonou „Všetkých smutných radosť“

(Pri chorobách, nešťastí a zúfalstve)

      Nádej beznádejných, Sila bezmocných, Prichýlenie tých, ktorých prenasledujú a naháňajú, Záštita, ktorých napadajú, Zástankyňa urazených, nebeský Chlieb, Kŕmiteľnica hladných, Nápoj Nebeského pokoja smädným, Matka Preblahoslaveného Boha, Preblahoslavená a Najčistejšia Panna! Usilovne sa utiekame K Tebe, ku Tvojej Ochrane s celou svojou dušou a padáme na kolená. Všimni si náš plač a slzy. Naša nedôstojnosť a naše hriechy nás zarmucujú a strašia, ale presviedča nás Tvoj Svätý uzdravujúci obraz, na ktorom vidíme Tvoju blahodať a silu, a tá nás znovu napĺňa nádejou spásy. Vieme, ako sa na tomto mieste slepým vrátil zrak, hluchým sa vrátil sluch, chorí sa uzdravujú, smutní dostávajú útechu a všetci dostávajú po svojich prosbách veľa milosti. My, slepí duchovnými očami a chorí duchovnými citmi, pozeráme na všetkých, ktorým sa dostala Tvoja milosť, a teraz tu Ťa prosíme. Vládkyňa, osvieť a naprav nás , lebo poznáš každú našu bolesť a každé naše nešťastie. Ó, Preblahá naša nádej a útecha, ak je to Tvoja vôľa, neodmietni našu prosbu, nech sa Ti nehnusíme, lebo veríme, že môžeš všetko splniť. Sme ku Tebe prichýlení od našej mladosti, neopusť nás, ani od nás neodstúp, teraz, vždycky až na večné veky. Amen.

                                   

Modlitba, keď človek nevie nájsť správne riešenie

(čítať trikrát a trikrát urobiť zemnú poklonu)

     Pane, ja nič neviem sám, ja sa v ničom nedokážem správne rozhodnúť, ja chcem poznať riešenie problému od Teba, Jediného Vševediaceho. Odhaľ mi ho, lebo len Ty poznáš, čo nás čaká.

     Pane, ja som hriešny človek, a neviem ako sa mám správne rozhodnúť, ale, Ty, Milostivý, mi pomôž nájsť správne riešenie. Amen.

 

Modlitba k mučeníkovi Trifonovi

      Ó, Svätý Christov mučeník, Trifon, rýchly pomocník každého, kto sa na Teba obracia, a modlí sa pred Tvojím Svätým obrazom, náš rýchly pomocník a orodovník! Teraz i v každom čase vypočuj naše prosby, lebo uctievame Tvoju Svätú pamiatku,  a na každom mieste pros za nás pred Pánom. Svätý mučeník a divotvorca Trifon, posvätený vo veľkých zázrakoch, spĺňal si Vôľu Pána nášho Isusa Christa. Predtým, ako si odišiel z tohto dočasného života, modlil si sa za nás ku Stvoriteľovi  a dostal si od neho dar: keď niekto, kto je v akejkoľvek núdzi, v nešťastí, v smútku, v duševnej alebo telesnej chorobe, bude vzývať Tvoje Sväté Meno, ten bude zbavený každého zla. A tak, ako si v meste Rím vyliečil kráľovu dcéru, ktorá bola trýznená diablom, zachráň aj nás od každej pasce po celý čas nášho života, a najviac pros za nás v deň našej telesnej smrti. Vtedy buď naším pomocníkom, rýchlym vyháňačom zlých duchov a sprievodcom do Nebeského Kráľovstva, kde teraz stojíš pri Božom Tróne s ostatnými svätými. Pros Stvoriteľa, aby aj nás urobil hodnými účastníkmi Jeho hostiny, radosti a šťastia, aby sme spolu s Tebou boli hodní chváliť a sláviť Otca, a Syna, a Svätého Ducha, Utešiteľa, teraz i vždycky až na veky vekov. Amen.

 

Modlitba ku sv. Archanjelovi Michalovi

(Za spásu našich duší, za záchranu od zlých duchov a zlých ľudí)

      Ó, svätý Archanjel Michal, obraz svetla a mocný vojvodca Nebeského Kráľovstva! Ešte predtým, ako príde Posledný Pánov Súd, naprav ma, aby som sa kajal zo všetkých svojich hriechov. Zbav moju dušu od diablovej siete a priveď ju ku môjmu Stvoriteľovi, Ktorý sedí na cherubínoch. Neustále sa modli za moju dušu, aby ju Pán poslal po Tvojich príhovoroch na pokojné miesto. Ó, mocný vojvodca nebeských síl, ktorý stojíš v mene všetkých pri Tróne nášho Pána Isusa Christa, mocný zástanca všetkých ľudí, múdry, statočný a neochvejný vojvodca nebeského Kráľa! Zmiluj sa nado mnou, hriešnym, ktorý vyprosuje Tvoju ochranu. Zachráň ma od môjho každého duchovného a telesného nepriateľa. Zmiluj sa nado mnou v čase mojej smrti, zachráň ma od diabolského trýznenia a sprav ma hodným bez potupy stáť pred naším Stvoriteľom v hodine Jeho Strašného a Spravodlivého Súdu. Ó, svätý, veľký Archanjel Michal! Nezabúdaj na mňa, hriešneho, modliaceho sa ku Tebe za Tvoju pomoc a ochranu teraz aj v budúcom čase, ale sprav ma hodným, aby som tam spolu s Tebou velebil Otca i Syna i Svätého Ducha na večné veky. Amen.

Modlitba ku sv. Archanjelovi Gabrielovi

      Ó, svätý Archanjel Gabriel! Z celej svojej duše sa ku Tebe modlíme, naprav nás, služobníkov Pána (mená), aby sme činili pokánie zo svojich zlých skutkov, a upevni našu vieru. Ochráň naše duše od všetkých pokušení, ktoré zvádzajú na hriech, a pros nášho Stvoriteľa, aby nám odpustil naše hriechy. Ó, svätý a veľký Archanjel Gabriel! Neodvrhni nás, hriešnych, ktorí sa ku Tebe modlíme v tomto i budúcom živote, buď naším horlivým pomocníkom, aby sme neprestajne velebili Kráľovstvo Otca, Syna i Svätého Ducha a Tvoje orodovanie po všetky časy. Amen.

Modlitba ku sv. Archanjelovi Rafaelovi

(V čase duchovných a telesných chorôb)

      Ó, svätý Archanjel Rafael! Z celej svojej duše sa ku Tebe modlíme. Buď nám sprievodcom  v tomto živote! Zachráň nás od každého duchovného a telesného nepriateľa. Uzdrav naše duchovné a telesné choroby. Naprav naše životy, aby sme činili  pokánie zo svojich hriechov, a aby sme konali dobré skutky. Ó, presvätý Archanjel Rafael, vypočuj nás, hriešnych otrokov Pána (mená), modliacich sa ku Tebe, sprav nás hodnými v tomto i budúcom živote ďakovať a  velebiť nášho spoločného Stvoriteľa až na večné veky. Amen.

 

Osobná modlitba

      Ó, Najštedrejší Pane, ja viem, že moje veľké šťastie záleží od toho, aby som Ťa ľúbila z celej mojej duše a z celého srdca, a aby som vo všetkom spĺňala Tvoju Svätú vôľu. Ó, môj Pane, Sám riaď moju dušu a napĺňaj moje srdce: ja chcem poslúchať  jedine Teba, lebo si môj Tvorca a môj Pán. Zachráň ma od pýchy a samoľúbosti. Nech ma krášlia rozum, skromnosť a mravnosť. Lenivosť sa Ti protiví a rodí hriešne túžby. Daj mi ochotu pracovať a požehnaj moju prácu. Tvoj zákon káže žiť ľuďom v počestnom manželstve, tak priveď ma, Svätý Pane: do Tebou posväteného stavu, nie pre moje túžby, ale pre naplnenie Tvojho zasľúbenia, lebo si povedal:  je nedobré pre človeka byť samému a stvoril mu ženu – pomocníčku, požehnal im žiť v láske, plodiť sa a napĺňať zem. Vypočuj moju pokornú prosbu z hĺbky môjho dievčenského srdca, ktorú Tebe vysielam. Daj mi manžela čestného a cnostného, aby sme spolu v láske a súhlase oslavovali Teba, Milostivého Pána, s Otcom, Synom a Svätým Duchom, až na večné veky, amen.

Modlitba k mučeníkom a vyznávačom Hurijovi, Samonovi a Avivovi

(Za zbavenie rodinných nezhôd, problémov)

      Ó, preslávni Christovi mučeníci, Hurij, Samon a Aviv. K vám, rýchlym pomocníkom  a horlivým modlitebníkom, sa my, chorí a nedôstojní, utiekame, a z celého srdca sa modlíme: vzhliadnite na nás, ktorí sme vinní z mnohých hriechov, a každú chvíľu padáme do hriechu. Mýliacich sa napravte na správnu cestu,  chorých uzdravte, smutných potešte. Pomôžte nám dodržať nepoškvrnenosť a čistotu, a tak, ako ste boli v dávnych časoch ochrancovia manželstva, ste nimi aj teraz. V láske a jednomyseľnosti nás udržujte, a ochráňte nás od každého zla a nešťastia. Ó, vyznávači všetkých pravoslávnych kresťanov, vy môžete veľa, ochráňte nás od nešťastia zlých ľudí, od napadnutia démonmi a od nečakanej smrti. Modlíme sa ku Najštedrejšiemu Pánovi, aby nám, svojim pokorným sluhom, dal veľkú a bohatú milosť. Nie sme dôstojní, aby sme našimi nečistými ústami vzývali veľkolepé meno nášho Tvorcu, a tak, buďte, vy, tými, ktorí sa za nás horlivo modlia. Preto sa ku vám modlíme a prosíme vás, aby ste za nás orodovali pred Pánom. Nech nás zbaví hladu, potupy, ohňa, meča, napadnutí inovercami, hádok, nepríjemností v rodine a  s blížnymi, smrteľnej rany a všetkého zlého, čo ničí dušu aj telo. Christovi mučeníci, vyproste nám svojimi modlitbami veľa milosti a blahodate, aby sme tento dočasný život prežili čestne a horlivo,  aby sme aj vďaka vašim modlitbám zosnuli bez potupy,  aby sme so všetkými svätými mohli stáť po pravici Spravodlivého Pána Sudcu, a aby sme Ho mohli neprestajne velebiť s Otcom a Svätým Duchom až na večné veky. Amen.

(Sv. mučeníci sú veľkí ochrancovia žien, ktoré bezdôvodne napádajú manželia a ubližujú im)

Modlitba k mučeníkom Adriánovi a Natálii

(Za dobré vzťahy v rodine medzi manželmi)

      Ó, svätá dvojica, svätí Christovi mučeníci, blažení manželia, Adrián a Natália. Vypočujte nás, ktorí sa ku vám so slzami modlíme, a pošlite nám všetko, čo prospeje našim dušiam a telám. Modlite sa ku Christovi Pánovi, aby sa nad nami zľutoval a naplnil nás svojím milosrdenstvom, nech nezahynieme pre naše hriechy. Ach, svätí mučeníci, prijmite naše modlitby a pomocou vášho orodovania nás zbavte hladu, zemetrasenia, potopy, ohňa, meča, napadnutia inovercami, medziosobných nezhôd, predčasnej a nečakanej smrti, všetkých nešťastí a biedy, smútku a chorôb, aby sme boli vďaka vašim modlitbám a orodovaniu pevní vo viere, velebili nášho Pána Isusa Christa, Ktorému patrí celá sláva, česť a poklona s Jeho všemohúcim Otcom a Svätým Duchom až na večné veky. Amen.

(Namiesto „medziosobných nezhôd“ sa môžeme modliť: „hádok, nepríjemností v rodine s bratmi a sestrami vo viere“, alebo „hádok, nepríjemností v rodine a s blížnymi“)

     

Modlitba pred ikonou „Vsecarica“

(zázračná ikona, ktorá lieči od každej choroby, vrátane rakoviny, od alkoholizmu a pod.)

     Ó, Prečistá Božia Matka, Vsecarica! Vypočuj naše mnohomilostivé vzdychanie pred Tvojou zázračnou ikonou, ktorá bola donesená z Atosu do Ruska. Vzhliadni na svoje deti, postihnuté mnohými chorobami, ktoré sa s vierou prikladajú k Tvojmu svätému obrazu. Ako si vták prikrýva svojimi krídlami svoje mláďatká, tak aj Ty nás zakry svojím mnohouzdravujúcim omoforom. Tam, kde nás trápi ťažký žiaľ a smútok, nech sa nám javia ako trpezlivosť. Tam, kde sa do duše usadil mrak zúfalstva, nech zasvieti nevysloviteľné Božie svetlo. Uteš a posilni ľudí slabého ducha, vylieč chorých, zmäkči zlé srdcia a daruj osvietenie. Ó, Všemilostivá Kráľovná, vylieč svojich chorých ľudí! Požehnaj rozumu a nech ruky nás liečiacich sa poslúžia zbrani Všemohúceho Lekára, nášho Spasiteľa Isusa Christa. Ako si živá a si s nami, modlíme sa pred Tvojou ikonou, ktorá je plná uzdravenia a liečby, je radosťou žialiacich a útechou v smútku, aby sme rýchlo dostali zázračnú pomoc a velebili životopočiatočnú nerozdielnu Svätú Trojicu Otca, Syna i Svätého Ducha až na večné veky. Amen. 

Modlitba k prepodobnému Irinarchovi Zátvorníkovi

(od nespavosti a zlého spánku)

     Ó, veľký Boží služobník, slávny divotvorca, náš prepodobný otec, Irinarch! Pozri sa na nás, hriešnych, ktorí sa ku Tebe v núdzi a v žiali utiekame, a na Teba sa po Bohu s celou nádejou spoliehame. S pokorou Ťa prosíme, buď náš horlivý orodovník pred Pánom Bohom, vypros pre nás mier, dlhé dni života, bratskú lásku, úrodnú zem, včasný dážď a požehnanie z hora na naše diela, ktoré začíname. S pomocou Tvojich modlitieb nás zbav každej biedy a nešťastia, nespavosti, hladu, krupobitia, potopy, ohňa, meča, uštipnutia hadom, ničivých vetrov, smrteľnej rany, nečakanej smrti a buď pre nás v každom žiali útechou a pomocníkom. Zachráň nás od hriešnych pádov, pomáhaj nám, aby sme boli dedičmi Nebeského Kráľovstva. Aby sme spolu s Tebou velebili Darcu blahodate, Trojjediného Boha, Otca, Syna i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

(Blažený Irinarch si pre seba vykopal hrob, v ktorom žil, a neprestajne sa modlil.)

 

Modlitba ku svätej Xénii Peterburgskej

(pomáha zbaviť sa fajčenia)

     Ó, svätá horlivá Božia orodovníčka, Xénia! Svojím okom z milosrdenstva vzhliadni na nás, Božích služobníkov (mená), ktorí sa s bázňou a  horlivosťou modlíme pred Tvojou počestnou ikonou a prosíme od Teba pomoc a ochranu.

     Horlivo sa modli k Pánu Bohu a pre naše duše vyprosuj, aby sme sa zbavili našich hriechov, a aby sme ich zanechali. Lebo sme skrúšení srdcom a pokorní duchom, a vzývame Teba, milosrdnú Orodovníčku k Vládcovi, ktorá sa za nás, hriešnych, modlí. Lebo si od Neho prijala blahodať a milosť, velebiac Tvorcu a Darcu a Jediného Pána v Svätej Trojici oslavujúc Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz, vždy až na veky vekov. Amen.

      My sa pokorne pripájame k modlitbe: naša matuška, blažená Xénia! Stojíš pred prestolom Stvoriteľa a my ťa prosíme: Pros za nás Boha Otca, aby nám v budúcom živote daroval spásu a požehnal naše dobré úmysly. Aby nás slabých a chorých uzdravil, posilnil trpezlivosťou v trápeniach a žiaľoch. Prosíme o pokoj v rodnej zemi, o radosť a svornosť v každej rodine. Svätá Xénia, buď dobrou ochrankyňou každého, kto sa k Tebe s láskou obracia.

Tropár k blaženej Xénii, hlas 7:

      Keďže si si zamilovala Christovu chudobu, teraz máš účasť na nesmrteľnom stolovaní (s Ním). Domnelým bláznovstvom si odhalila bláznovstvo sveta, pokorou kríža si prijala Božiu silu, preto si získala dar zázračnej pomoci. Blažená Xénia, pros Christa Boha, aby nás pokáním zachránil od každého zla.

Kondak, hlas 3:

Dnes radostne plesá mesto Petrohrad, lebo mnoho trpiacich získalo útechu, keďže mali nádej na Tvoje modlitby, blažená Xénia, Ty si ozdobou tohto mesta.

Modlitba blaženého Augustína

     Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná. Christe Isuse, milovania hodný Pane, načo som miloval, prečo som žiadal po celý svoj život niečo okrem Teba, Isusa, Boha svojho? Kde som bol, keď som nebol mysľou s Tebou? Od tejto chvíle všetky moje žiadosti rozplameňujte sa a rozlievajte v Pána Isusa. Leťte, dosť ste naotáľali, ponáhľajte sa tam, kam spejete, hľadajte Toho, Koho hľadáte. Isuse, kto nemiluje Teba, nech je prekliaty, kto Teba nemiluje, nech je naplnený horkosťami. Ó, sladký Isuse, Teba nech miluje, v Tebe sa kochá, Teba nech obdivuje každý živý tvor, prinášajúc Ti chválu. Boh môjho srdca a môj podiel, Christe Isuse, nech zhynie moje srdce môjmu duchu, len Ty si ži vo mne. Nech sa rozpália v mojom duchu uhlíky Tvojej lásky, a nech sa rozhoria v dokonalý oheň, ktorý nech horí na oltári môjho srdca. Nech žiaria v útrobách mojich, plápolajú v skrýšach mojej duše a v deň svojho skonania kiež sa nájdem dokonalý u Teba. Amen.

 

Pane, my všetci sme Tvoje stvorenie, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená) a obráť ich k pokániu.

Spas a zmiluj sadznalosti, doveď ich srdce ku stiesnenosti, keď sa budú protiviť Tvojmu dobrotivému vedeniu. Káraj ich a miluj, obracaj ich na cestu, ktorá sa Ti páči, ale nezavrhuj ich od svojej Tváre. Prijímaj láskavo ich modlitby, daruj im úspech v každom dobrom diele, neodvracaj od nich svoju Tvár v čase zármutku, nech ich nepostihnú pokušenia, ktoré sú nad ich sily. Požehnaj ich svetlom svoje milosti, nech ich sprevádza Tvoj Anjel a chráni ich pred rôznymi nešťastiami a zlou cestou. Najdobrotivejší Bože! Učiň ma matkou, ktorá sa môže radovať zo svojich detí, nech sú mi potešením v dňoch môjho života a oporou v mojej starobe. Učiň ma hodnú, aby som spolu s nimi s nádejou na Tvoje milosrdenstvo predstúpila pred Tvoj  Strašný Súd, a aby – aj keď nehodná – sa mohla osmeliť povedať: „Tu som s deťmi, ktoré si mi dal, Pane!“ Nech spoločne s nimi oslavujem Tvoju nevysloviteľnú dobrotu a Tvoju večnú lásku, vyvyšujem Tvoje Meno, Otca i Syna, i Svätého Ducha, na veky vekov. Amen.

(Modlitba z Kazaňského Ambrosianského ženského monastiera pri Šamordine)

                                                       

K Anjelovi Ochrancovi

 (vnútorná modlitba)

     Svätý Anjel, strážca mojej biednej duše a môjho života prepadnutého vášňam, neopúšťaj ma, hriešneho, ani odo mňa neodstupuj pre moju nezdržanlivosť. Neuvoľňuj miesto zlému démonovi, aby ma ovládal vniknutím do môjho tela. Posilni moju zúboženú a slabú ruku a veď ma na cestu spásy. Ó, Svätý Anjel Boží, ochranca a záštita mojej biednej duše i tela, odpusť mi všetko, čím som Ťa rozhneval po všetky dni svojho života. Pokiaľ som zhrešil v  predchádzajúcej noci, buď mi záštitou v tomto dni a ochráň ma pred všelijakými pokušeniami nepriateľa, aby som žiadnym hriechom nerozhneval Boha. Modli sa za mňa u Hospodina, aby ma upevnil v Božej bázni a učinil ma svojím služobníkom hodným Jeho dobroty. Amen.

Za uzmierenie nepriateľov

      Ďakujem Tebe, Vládca Ľudomil, Kráľ vekov a Darca bláh, Ktorý si zboril  priehradu nepriateľstva s ľudským pokolením a ľudskému pokoleniu si daroval pokoj. Udeľ i teraz pokoj Tvojim služobníkom, zasaď do nich Božiu bázeň a upevni lásku jedného k druhému. Uhas všetky rozpory a odstráň pohoršenie z nedorozumenia. Lebo Ty si náš pokoj  a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Za neveriacich a za tých, ktorí prenasledujú vieru a opovrhujú ňou

     Pane, obráť ku sebe srdce našich nepriateľov a pokiaľ už nie je možné, aby sa zatvrdnutí obrátili, postav hradbu ich zlu a ochráň pred nimi svojich vyvolených. Amen.

Modlitba metropolitu Filareta Moskovského

     Pane, Bože, daj, aby som pokojne prijal všetko, čo mi prinesie dnešný deň, a aby som sa úplne odovzdal  do Tvojej vôle. Usmerňuj ma a pomáhaj mi po celý deň. Veď moju myseľ a city vo všetkých mojich skutkoch a slovách. Nedovoľ, aby som v nepredvídaných prípadoch zabudol, že všetko prichádza od Teba. Nauč ma, aby som sa správne správal ku svojim blížnym, nech nikoho nezarmútim a nerozhnevám. Pane, daj mi silu, aby som uniesol bremeno tohto dňa a všetkého, čo sa v priebehu dňa stane. Veď moju vôľu a nauč ma, aby som sa modlil, aby som veril, mal nádej, vedel trpieť, odpúšťať a milovať. Pane, daj, aby som bol nástrojom Tvojho pokoja, aby som tam, kde je nenávisť, vnášal lásku, kde je urážka – odpustenie, kde sú nesváry – svornosť, kde je zúfalstvo – nádej, kde je tma – svetlo, kde je smútok – radosť. Ó, Božský Učiteľ, daj nech sa nikdy nestane, aby ma druhí tešili, najskôr daj, aby som tešil ich, nie nech oni chápu mňa, ale nech ja pochopím ich, nedopusť, aby ma ľudia milovali, ale aby som ja miloval ich. Pretože, keď odpúšťame iným, odpúšťa sa i nám, keď dávame blížnym, dostávame, a keď umierame, deje sa tak pre večný život. Svätý Duchu, buď mi na pomoci, aby som dnešný deň zasvätil svojmu Pánu a Spasiteľu. Pane, Isusu, Synu Boží, lepšie je nežiť, než žiť bez Teba a proti Tebe. Ďakujem Ti, Bože, za dar tohto dňa a za všetko dobro, ktoré mi pomôžeš dnes učiniť. Ochraňuj ma, milostivý Bože, od túžby po pohodlí a učiň ma hodným, aby som bol v každej chvíli pripravený zrieknuť sa seba samého kvôli blížnemu, lebo si mi pre túto službu dal i život. Pomôž mi, aby som sa zbavil všetkého, čo nie je Tvoje, a všetko, čo je od Teba, aby som prijal v hlbokej viere, nádeji a láske. Prosím Ťa o statočnosť, aby som Ti odhodlane a trvalo slúžil, aby som staval pravdu nad zisk, aby som dal prednosť ušľachtilým skutkom pred chvíľkovým uspokojením, aby som povýšil blížnych nad seba a naplnil Tvoje prikázanie o láske. Učiň, aby svetlo Tvojej Krásy, Dobroty a Lásky zažiarilo v mojej duši. Amen.

Ku sv. veľkomučeníčke Kataríne

     Svätá panna a mučenica Katarína! My, hriešni Boží služobníci (mená) sa k Tebe modlíme: pohlaď na našu úbohosť a učiň, nech zmýšľame nebesky, a nie pozemsky. Ponáhľaj sa nám na pomoc so svojimi modlitbami, aby sme zvíťazili nad telesnými žiadosťami, náklonnosťami ku svetu a úkladmi zlých duchov, ktoré na nás zlobne dotierajú. Nech sme Tvojou záštitou oslobodení od ich nepriateľských útokov v dobe tohto života, a kiež by sme neboli nimi mučení v povetrí nášho odchodu z tela. Ó, múdra panna! Daruj nám všetko prospešné, o čo Ťa prosíme, pretože môžeš mnoho vyprosiť od svojho milovaného Ženícha, Christa, nášho Boha. Vieme, ako veľa zmôže modlitba spravodlivého s dobrotou milosrdného Boha, Ktorému patrí sláva, česť  a chvála, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Ku sv. Mikulášovi (Nikolajovi) Divotvorcovi

      Presvätý Mikuláš, Hospodinov popredný služobník, náš vrelý zástanca a všade v súžení rýchly pomocník. Pomôž mne hriešnemu, ktorý som  v tomto živote stiesnený. Upros Pána Boha, aby mi daroval odpustenie všetkých mojich hriechov, ktorými som zhrešil od svojej mladosti a v celom svojom živote skutkom, slovom, myšlienkou i všetkými svojimi zmyslami. Pri odchode mojej duše z tela pomôž mi, úbohému, upros Pána Boha, Tvorcu všetkého stvorenia, aby ma vyslobodil z mýtnic v povetrí a z večných múk, nech navždy oslavujem Otca i Syna, i Svätého Ducha, i Tvoju milostivú záštitu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.