Modlitby

Modlitba na odpustenie hriechov

180px-Johnkronstadt

Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Žalm 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

Sv. Ján Kronštadtský