Modlitby

Prosebné modlitby žien v tehotenstve

Ó, Christe, Bože môj, s hlbokou pokorou sa k Tebe utiekam, na kolená pred Tebou padám a ďakujem Ti, že si ma obdaril Tvojím najdrahším darom. Lebo niet na tomto svete drahšieho daru ani pokladu, s ktorým by si ma mohol obdarovať: ako je ten, že si ráčil požehnať plod môjho života.

Udeľ mi, prosím Ťa, k môjmu nasledujúcemu pôrodu svoje požehnanie: aby som mala dosť sily vynosiť plod a s láskou porodiť. Daj mi, Bože, dostatočnej lásky a odpusť mi moje hriechy, aby som bola celkom zbavená každej viny a zaslúžila si Tvoju milosť, aby plod môjho života bol zbavený dedičného hriechu.
     Ach, neodvráť sa odo mňa, Bože môj, lež mi udeľ štedrosť svätej Tajiny a Tvojej milosti.

Ó, Preblahoslovená Bohorodička, vždy Panna bez poškvrny počatá, Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, hriešnou, pre Tvoju nekonečnú milosť a lásku, prosím Ťa, oroduj za nás, za môj plod a mňa, u Svojho Syna Isusa Christa.
     Aby som Ťa po všetky dni svojho života mohla velebiť a ospevovať: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Amen.
     


     Pre Tvoju nekonečnú lásku a dobro Tvojho svätého Syna, Ktorého si porodila a Ktorý za nás na dreve Kríža vylial Svoju drahú krv. Prijmi nás pod Svoju ochranu pod Tvoj plášť a neopusť nás, aby som v čase mojej bolesti nezúfala, ale aby si Ty bola mojou Ochrankyňou, Utešiteľkou, Matkou môjho narodeného dieťaťa, aby som zniesla bolesť s láskou a trpezlivosťou a Tebe Tvojmu Synovi Isusovi Christovi ako aj najsvätejšej Trojici mohla aj potom verne slúžiť na veky vekov. Amen.