Modlitby

Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane

Požehnaj mojich nepriateľov, ó Pane
Sv. Nikolaj Velimirovič


Sveti-Vladika-Nikolaj-Velimirovi-ikona


sv. Nikolaj Velimirovič bol srbský biskup v minulom storočí, ktorý odvážne hovoril proti nacizmu pokým bol zatknutý a odvezený do Dachau.

„Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam.
Nepriatelia vyhnali ma do Tvojej náruče viac ako priatelia.
Kamaráti ma viazali ku zemi, nepriatelia ma odpútali od zeme a zbúrali všetky moje ašpirácie na tomto svete.
Nepriatelia ma urobili cudzincom vo svetských sférach a cudzím obyvateľom na tomto svete. Rovnako ako štvaná zver nájde bezpečnejší úkryt, než zviera, ktoré nie je štvané, tak aj ja, prenasledovaný nepriateľmi, našiel som útočisko najbezpečnejšie, keď som sa uvelebil pod Tvojou svätyňou, kde ani priatelia, ani nepriatelia, nemôžu zahubiť moju dušu.


Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam.
Oni skôr než ja priznali moje hriechy pred svetom.
Potrestali ma, keď som váhal potrestať sám.
Trápili ma, keď som sa snažil utiecť mukám.
Nadávali mi, keď som si sám lichotil.
Pľuli na mňa, keď som sa sám naplnil aroganciou.


Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam.
Kedykoľvek som sa sám urobil múdrym, oni ma nazvali hlúpym.
Kedykoľvek som sa sám urobil mocným, oni ma zosmiešnili, ako by som bol trpaslík.
Kedykoľvek som chcel viesť ľudí, oni ma strčili do úzadia.
Kedykoľvek som sa ponáhľal k obohateniu seba, oni mi v tom zabránili so železnou rukou.
Zakaždým, keď som si myslel, že budem pokojne spať, oni ma prebudili zo spánku.
Zakaždým, keď som sa snažil vybudovať domov pre dlhý a pokojný život, oni mi ho zbúrali a hnali ma preč.
Skutočne, nepriatelia ma urobili voľným od sveta a natiahli moje ruky k lemu Tvojho odevu.


Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam.

Požehnaj a rozmnož ich; vynásob ich počty a urob ich ešte horkejšími proti mne,
tak, aby môj útek ku Tebe nemal žiaden návrat,
tak, aby všetky nádeje v ľudí boli roztrúsené ako pavučiny,
tak, že absolútny pokoj môže začať vládnuť v mojej duši,
tak, že moje srdce sa môže stať hrobom mojich zlých dvojčiat, arogancie a hnevu,
tak, že by som mohol zhromaždiť všetky svoje poklady v nebi,
ah, takže môžem byť konečne oslobodený od sebaklamu, ktorý ma zaplietol do hroznej siete ilúzií života.
Nepriatelia ma naučili, čo málokto vie, že človek nemá žiadnych nepriateľov na svete okrem seba samého.
Jeden nenávidí svojich nepriateľov iba dovtedy, pokiaľ si neuvedomí, že to nie sú nepriatelia, ale krutí priatelia.
Je naozaj pre mňa ťažké povedať, kto mi urobil viac dobrého a kto urobil viac zlého vo svete: priatelia alebo nepriatelia.


Preto požehnaj, ó, Pane, oboch: mojich priateľov a nepriateľov.
Otrok preklína nepriateľov preto, že nerozumie. Ale syn ich žehná, lebo rozumie.
Syn vie, že nepriatelia sa nemôžu dotknúť jeho života.
Preto si voľne kráča medzi nimi a modlí sa k Bohu za nich.“