Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba sv. Efréma Sýrskeho počas Veľkého Pôstu

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho počas Veľkého Pôstu

Pane a Vládca môjho života, nedaj mi ducha prázdnoty, skľúčenosti, panovačnosti a prázdno vravnosti.

Daruj mi, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.

Ó Pane Kráľu, daj, aby som videl svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo si požehnaný na veky vekov.

Amen.