Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitby k svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi

Modlitby k svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi

sv_Cyril_a_Metod1

Nech radujú sa dnes národy slovanské,

Sláviace svetlú pamiatku svätých apoštolov svojich.

Oni zjavili sa od východu ako dve hviezdy nebeské

A ako orly obleteli všetky zeme slovanské.

Oni národy slovanské sediace v tme smrti svetlom Evanjelia osvietili.

Od nich začali sa všetky služby Božie konať v rodnom našom jazyku,

A tým sa otvorila nám studnica vody živej,

trýskajúcej do života večného.

Pozrite na nás, svútí apoštoli,

Prebuďte k novému životu drahé svoje dedičstvo!

Tropár (sviatok oslavujeme 24. mája)

Apoštolom rovní a slovanských zemí učitelia,

Cyrilu a Metodu, v Bohu múdri, Vládcu všetkých proste,

Aby všetky národy slovanské utvrdil v Pravosláví a jednomyseľnosti,

Svetu pokoj daroval a spasil duše naše.

Ó preslávni, národov slovienskych učitelia a osvecovatelia,

Svätí apoštolom rovní Metodu a Cyrilu!

sv_Cyril_a_Metod_IGP6361a

K vám, ako deti k otcom, svetlom učení a písmen vašich osvietení a vo viere Christovej nasmerovaní, teraz úpenlivo sa utiekame a v skrúšenosti sŕdc našich sa modlíme.

Hoci sme aj odkazy vaše neuchránili a od jednomyseľnosti a lásky, ktorú Slovienom ako bratom vo viere, a podľa tela dobre odkazujete, sme odpadli; Avšak, tak ako predtým v žití vašom od neblahodatných a nehodných ste sa neodvracali, no dobrom za zlé odplácali, tak i teraz hriešnych a nehodných detí vašich modlitby neodvrhnite, no ako veľkú majúc trúfalosť k Hospodinu, náležite Jeho proste, nech nasmeruje a obráti nás na cestu spásy, rozpory a nezhody medzi jednotlivými bratmi vznikajúce nech upokojí, odpadnutých ešte v jednomyseľnosť privedie, a všetkých nás zjednotením ducha a lásky v jedinej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi zjednotí. Vieme, bo vieme ako mnoho zmôže modlitba ctihodného k dobrosrdečnosti Vládcu, hoci i za hriešnych ľudí prinášná býva.

sv_Cyril_a_Metod_2

Neopustite nás, skľúčené a nehodné deti vaše, bo kvôli hriechu stádo vaše a vami pozbierané je nenávisťou rozdeľované. Preľstievané zvodmi bludárov sa zmenšilo, veď ovce z neho slovami od heretikov sa odchytávajú. Dajte nám modlitbami vašimi za Pravoslávie horlivosť, nech ňou zohrievaní otcovskú tradíciu dobre uchováme, zákony a obyčaje cirkevné verne dodržiavať sa pousilujeme, od všetkých lžiučení cudzích ujdeme, a tak v žití milom na zemi prebývajúc, života na nebesiach sa hodnými staneme, a tam spolu s vami Vládcu všetkých v Trojici jediného Boha oslavovať na veky vekov budeme. Amen.

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.