Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Tropár a kondak ku svätému mučeníkovi kniežaťu Rastislavovi

Tropár a kondak ku svätému mučeníkovi kniežaťu Rastislavovi

Tropár a kondak ku svätému mučeníkovi kniežaťu Rastislavovi

Rastislav2

 

Tropár, hlas 6.

Prvý medzi kniežatami národa svojho, Bohom nabádaný zatúžil si zanechať slúženie modlám a v pravej viere poznávať Boha živého prozreteľne opatrujúceho ľudí Jeho.

K slávnosti viery povolal si múdrych učiteľov, ktorí odkryli nám perlu nesmiernej ceny k životu večnému.

Slovienský kráľ Rastislav, požehnaný svätými Cyrilom a Metodom, ktorí veľkú lásku prejavili k ľudu slovienskému, naučiac ho pravej bohoúcte.

Na tejto skale viery blahocnostným životom si sa ozdobil, a teraz v príbytkoch Otca nebeského pros za nás,aby spasil duše naše.

Kondak, hlas 4.

Celým srdcom svojim i dušou Boha si si zamiloval a s národom svojim snažil sa slúžiť mu v cnosti a v pravde celým svojim životom v duchovnom zápase.

Hľa, pozval si múdrych učiteľov, z Konštantínovho mesta – Bohom chráneného Carihradu,  ktorí ľud Tvoj zákonu Božiemu a Svätému písmu naučili  s pomocou Božou.

Z gréckych kníh do jazyka slovienského, písmenami zjavenými, horlivo prekladali.

V nich i my upevňujúc sa Bohu vďaku vzdávame, že nezostali sme v nevedomosti, ale naučení,čo je vôľa Božia,ako spasiť duše svoje

a získať nekonečný život v nebesiach na príhovory Tvoje, kráľ Rastislav, ktorého svetlú pamiatku v Cirkvi pravoslávnej oslavujeme.

 

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.