Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba za úsvitu od svätého Sofronija Sacharova z Essexu

Modlitba za úsvitu od svätého Sofronija Sacharova z Essexu

Ó, Pane Večný a Stvoriteľ všetkých vecí, Ktorý ma zo Svojej nevyspytateľnej dobroty povolal do tohto života; Ktorý mi dal blahodať Krstu a Pečať Svätého Ducha; Ktorý ma naplnil túžbou hľadať Teba, jediného pravého Boha: Vypočuj moju modlitbu. Nemám život, nemám svetlo, radosť ani múdrosť, ani žiadnu silu okrem Teba, Bože. Kvôli mojej nespravodlivosti sa neodvážim pozdvihnúť moje oči ku Tebe. Ale ty si povedal Svojim učeníkom: ‘Čokoľvek budete prosiť v modlitbe veriac, dostanete’ a ‘Čokoľvek sa budete pýtať v mojom mene, to urobím’. Preto sa odvážim vzývať Ťa. Očisti ma od všetkej poškvrny tela i ducha. Nauč ma správne modliť sa. Požehnaj tento deň, ktorý si mi dal, Tvojmu nehodnému služobníkovi. Silou Tvojho požehnania mi umožni neustále hovoriť a konať podľa Tvojej slávy s čistým duchom, s pokorou, trpezlivosťou, láskou, jemnosťou, mierom, odvahou a múdrosťou, vždy si vedomý Tvojej prítomnosti.

Z Tvojej nesmiernej dobrotivosti, Pane Bože, ukáž mi cestu Tvojej vôle, a udeľ mi, aby som chodil pred Tvojim zrakom bez hriechu. Ó, Pane, pre Ktorého sú všetky srdcia otvorené, Ty vieš o veciach, ktoré potrebujem. Tebe je známa moja slepota a moju nevedomosť, Ty vieš o mojej slabosti a skazenosti mojej duše; ale ani moje bolesti a úzkosti nie sú skryté pred Tebou. Preto ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a skrze Tvojho Svätého Ducha ma nauč, ako by som mal kráčať; a keď ma zvrátená vôľa zvedie dole inými cestami, ušetri ma, ó Pane, ale prinúť ma späť k Tebe. Silou Tvojej lásky mi udeľ držať sa toho, čo je dobré. Chráň ma pred každým slovom alebo činom, ktoré kazia dušu; zo všetkých impulzov, ktoré sú protivné Tvojmu zraku, a sú škodlivé pre môjho brata. Nauč ma, čo by som mal povedať, a ako by som mal hovoriť. Ak to bude Tvoja vôľa, tak nech neodpovedám, inšpiruj ma, aby som mlčal v duchu mieru, ktorý nespôsobí ani smútok a ani neublíži môjmu blížnemu. Postav ma na cestu Tvojich prikázaní a do môjho posledného dychu ma nenechaj rozptyľovať sa od svetla Tvojich nariadení, aby sa Tvoje prikázania mohli stať jediným zákonom môjho bytia na tejto zemi a na celú večnosť.

Áno, Pane, modlím sa k Tebe, zľutuj ma nado mnou. Ušetri ma v mojich utrpeniach a trápeniach, a neskrývaj predo mnou cestu spasenia. Vo svojej hlúposti, ó Bože, prosím ťa o mnohé a veľké veci. Vždy pamätám na svoju zlomyseľnosť, svoju nízkosť, svoju krutosť. Zmiluj sa nado mnou. Nevrhaj ma preč od svojej prítomnosti kvôli mojej opovážlivosti. Skôr vo mne zvýš túto opovážlivosť, a daj mi, najhoršiemu z ľudí, milovať Ťa tak, ako si prikázal, celým mojím srdcom a celou mojou dušou, a celou mojou mysľou a celou mojou silou: Celou svojou bytosťou. Áno, Pane, skrze Tvojho Svätého Ducha ma nauč dobrému úsudku a poznaniu. Udeľ mi poznať Tvoju pravdu skôr, ako pôjdem dolu do hrobu. Udržuj môj život v tomto svete, dokiaľ ti nebudem môcť ponúknuť pokánie hodné Teba. Neber ma preč uprostred mojich dní, nie, keď je moja myseľ stále slepá. Keď sa ti zaľúbi ukončiť môj život, varuj ma, aby som mohol pripraviť svoju dušu prísť pred Teba. Buď so mnou, Pane, v tej strašnej hodine, a daj mi radosť spasenia. Očisti ma od skrytých chýb, od všetkej neprávosti, ktorá je vo mne ukrytá; a daj mi správnu odpoveď na Tvojom súde. Áno, Pane, z Tvojej veľkej milosti a nezmerateľnej lásky k ľudstvu, vypočuj moju modlitbu. Amen.

 

DDDDDDDDDDDDDD Svaty Sofronij Sacharov