Modlitby

Denná modlitba sv. Sofronija Sacharova

Denná modlitba sv. Sofronija Sacharova

„Ó Všemohúci BOH a náš OTEC, Prameň času a večnosti, Ktorý si Svojou mocou stanovil termín pre náš život na Zemi a cez Tvojho jednorodeného Syna nám dávaš prostredníctvom Vzkriesenia nesmrteľný život a kráľovstvo, s ktorým sa nedá pohnúť – prijmi nás, ktorí Ťa prosíme, a udrž nás svojim Svätým Duchom, keď sa približujeme k Tvojmu Prestolu vo výšine, uráčiac nás hodnými prijať našu chválu a vďakyvzdanie... Prosíme Ťa, neopúšťaj nás; ale ako za starých čias si poslal dole Tvojho Svätého Ducha pri obetách, ktoré prinášali naši otcovia, tak i teraz, pre Tvoju dobrotu, nepohŕdaj našimi prosbami, ani našim uctievaním, pretože iba Ty si náš Boh a Tebe pripisujeme slávu, teraz i na veky vekov: svet bez konca. Amen."

 

Svaty Sofronij Sacharov