Modlitby

Shlédni s výsosti!

Pieseň sv. mučeníkovi vladykovi Gorazdovi

1.Shlédni s výsosti, nádobo cnosti, Gorazde náš svatý!

Pros Hospodina za národ, jenž dřímá v hříchu zajatý.

2.Tvé spásné dílo nám navrátilo svaté Pravoslaví,

víru ztracenou, perlu drahocennou z Velké Moravy.

3.Zbloudilých vůdce, rouhačů soudce, pastýř neúnavný;

Chrámy jsi vzdělal, světlo Pravdy předal, otče přeslavný.

4.Vstříc svému kříži s důvěrou vzhlíží klenot mučedníku.

Ač tělo klesá, duše v Bohu plesá, v pušek výkřiku.

5.Shlédni s výsosti, nádobo cnosti, Gorazde náš svatý!

Pros Hospodina za národ, jenž dřímá v hříchu zajatý.

 

Bishop Gorazd of Prague