Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba sĺz nášho otca svätého Izáka Sýrskeho

Modlitba sĺz nášho otca svätého Izáka Sýrskeho

Pane Isuse Christe, môj Bože: Nad Lazárom si plakal a slzy smútku a súcitu ronil za neho.

Prijmi aj moje horké slzy. Uzdrav moje vášne cez utrpenie Tvojho svätého Umučenia. Uzdrav rany mojej duše cez rany, ktoré si utrpel. Očisti moju krv Tvojou svätou krvou a spoj moje telo s vôňou Tvojho životodarného tela. Nech žlč, ktorú si Ty dostal piť od svojich nepriateľov, osladí moju dušu od horkosti danej mi ochutnať od diabla. Nech Tvoje najsvätejšie telo, ktoré bolo natiahnuté na Kríži, pozdvihne moju myseľ zníženú démoni na zem. Nech Tvoja presvätá hlava, ktorú si sklonil na kríži, pozdvihne moju hlavu poníženú nepriateľskými démonickými mocnosťami. Nech ma Tvoje presväté ruky, ktoré priestupníci pribili na kríž, pozdvihnú k Tebe z hlbín skazy, ako sľúbili Tvoje presväté ústa. Nech Tvoja tvár, ktorá dostala údery a pľuvanie od bezbožných Židov, ožiari moju tvár poškvrnenú hriechom. Nech ma Tvoja duša, ktorá bola na kríži a ktorú si odovzdal Otcovi, privedie k Tebe cez Tvoju Milosť.

Skrúšené srdce potrebné k hľadaniu Teba, nemám. Nemám žiadneho pokánia. Nemám výčitiek svedomia či sĺz, ktoré vracajú deti do ich vlastnej domoviny. Ó, Vládca, nemám žiadnych sĺz, ktorými by som Ťa mohol uprosiť. Moje srdce ochladlo od množstva pokušení, neschopné zahriať sa slzami Tvojej lásky.

Ale ty, Pane Isuse Christe, môj Bože, poklad všetkých dobrých vecí: Daj mi dokonalé pokánie a vrúcne srdce, aby som Ťa mohol hľadať z celého srdca. Bez Teba sa odcudzím od všetkých dobrých vecí. Udeľ mi teda svoju blahodať, ó, Dobrotivý. Nech Otec, ktorý Ťa splodil zo svojho lona, znovu-vytvorí vo mne obraz Tvojej ikony. Ja som ťa opustil; ty ma neopúšťaj. Oddelil som sa od Teba; poď a nájdi ma. A keď ma nájdeš, zaveď ma na svoje pastviny, započítaj ma medzi ovce svojho vybraného stáda, a vyživ ma svojimi božskými tajomstvami prebývajúcimi v čistom srdci, v ktorom sa prejavuje žiara tvojich zjavení. Táto žiara slúži ako útecha a osvieženie pre tých, ktorí sa namáhajú v smútku a rôznych hanbách kvôli Tebe. Nech sme všetci hodní prijímať toto osvietenie, skrze Tvoju blahodať a súcit, ó Isuse Christe,  Spasiteľu náš, až na veky vekov. Amen.

 

Svaty Izak Syrsky 7

 

https://russianorthodoxchurchcardiff.com/prayer-isaac-syrian