Modlitby

Vrúcna modlitba k Najsvätejšej Bohorodičke

Najblahoslavenejšia a Najsvätejšia Panna Mária, ktorá si sa narodila zo spravodlivých a bezúhonných rodičov na radosť a spásu celého sveta.

Ó, Najsvätejšia Panna, kvet ľudskej prirodzenosti, najkrajšia a najmúdrejšia, ktorá si vytryskla zo suchého a zhnitého stebla a svojím narodením si rozptýlila smútok svojich najblahoslavenejších rodičov a celého sveta; prosím, neopúšťaj nás, hriešnikov a nehodných, ktorí sme v smútku a hanbe kvôli našim hriechom.

Ó, najsvätejšie ovocie modlitby a zdržanlivosti, vypočuj modlitbu bezmocných svojich služobníkov a darom svojich najsvätejších modlitieb nám pomôž a nauč nás modliť sa k Bohu zo srdca, bez predstavivosti a bez formy.

Prosíme ťa, volanie padlého Adama, oroduj za nás u Boha, aby nás svojím darom povolal k pravému pokániu.

Prosíme ťa, Matka radosti, rozveseľ svojím darom naše žalostné a zarmútené duše.

Ty, Matka Svetla, oroduj u Najsvätejšieho Boha za osvietenie našich myslí a sŕdc.

Ty, nebeské Slovo, pomôž nám darom svojich modlitieb očistiť nás od nečistoty našich hriechov, aby sme dosiahli božské nebo.

Ty, palác Slova, pomôž nám vidieť palác Nového Sionu, ten v nebi.

Ty, Najsvätejšia a úplne bezúhonná Božia Nevesta, pomôž nám vidieť nebeský Jeruzalem, Baránkovu nevestu a Matku prvorodeného.

Ty, voz svetla, veď nás k svetlu radosti, ktoré vždy svieti spravodlivým a svätým.

Ty, oblak v podobe porfýru so zlatými lúčmi, zatieňuješ nás pred tým pálením telesných žiadostí a vzplanutím hnevu.

Ty, ktorá si stavom Božieho blesku a žiariacim lúčom Slnka myslenia, prosíme ťa, osvieť nás svojím darom, aby sme nezabudli, že aj my sme Božie chrámy, a aby sme nezarmútili svojimi hriechmi Ducha Božieho, ktorý v nás prebýva.

Pomôž nám, ó, záplava duchovných darov, aby sme aj my nehodní nadobudli dar Boží v prítomnom i budúcom veku.

Ty, nádoba Svätého Ducha, oroduj svojím darom k Bohu, aby sa v nás vybudovalo čisté srdce, a aby spravodlivý duch obnovil naše vnútra.

Prosíme Ťa, Matka milosrdenstva a útechy, s hlbokou pokorou srdca, stoj pri nás v poslednej hodine nášho života, aby si pomohla a potešila naše duše v čase odchodu z tohto padlého tela a tohto plynúceho veku.

Modlíme Ťa, múdra holubica so zlatými krídlami a bleskami, z celého srdca, aby si s nami šla pokiaľ neprejdeme všetky hrôzostrašné vzdušné mýtnice a všetku moc temnoty pod nebom.

Prosíme ťa, dvere života, svetla a radosti, pomôž nám vstúpiť do svätých brán Nebeského Kráľovstva a dosiahnuť s darom tvojich najsvätejších a najmocnejších modlitieb svetlo neporovnateľnej a neprístupnej radosti.

Teba, Cárovná neba a zeme, ktorá si vždy po pravici Najsvätejšej Trojice, a ktorá si splodila Stvoriteľa Serafínov a v úcte prevýšila Cherubínov, ťa prosíme my, tvoji hriešni a nehodní služobníci, byť blízko našich duší vo veľký a hrozný deň Posledného Súdu, a skrotiť svätý a spravodlivý hnev nášho Pána a Boha Isusa Christa, aby sa zľutoval a spasil naše duše. Amen.

 

Presvata Bohorodicka 6 s malym Christom