Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba za šťastný pôrod a Modlitba pri pôrode

Modlitba za šťastný pôrod a Modlitba pri pôrode

Modlitba za šťastný pôrod

Ó, Preslávna Bohorodička, zmiluj sa nado mnou, tvojou služobníčkou (meno), a príď mi na pomoc vo chvíli mojich bolestí a nebezpečenstiev, s ktorými rodia deti všetky bludné dcéry Evine. Spomeň si, Požehnaná medzi ženami, s akou radosťou a láskou si náhlivo išla do hornatého kraja navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorá bola v požehnanom stave, a akú zázračnú odozvu to vyvolalo v matke i jej dieťatku.

Pre svoju nevyčerpateľnú dobrotu daruj i mne, tvojej poníženej služobníčke, šťastne porodiť. Daruj mi milosť, aby sa dieťatko spočívajúce pod mojím srdcom, až dospeje k rozumu, s radostným pohnutím, podobne ako sväté dieťa Ján, poklonilo božskému Pánovi a Spasiteľovi, ktorý neodmietol stať sa dieťaťom z lásky k nám hriešnym.

Nevýslovná radosť, ktorá naplnila tvoje panenské srdce pri pohľade na novonarodeného Tvojho syna a Pána, nech sa stane útechou v mojom trápení, ktoré ma čaká pri pôrodných bolestiach. Život sveta, môj Spasiteľ, ktorý sa narodil z teba, nech ma zachráni od smrti, ktorá prerušila životy mnohých matiek pri pôrode, a nech plod môjho lona pripočíta k zástupu Božích vyvolených.

Presvätá nebeská Kráľovná, vypočuj moju pokornú prosbu a vzhliadni na mňa, úbohú hriešnicu, svojím milostivým pohľadom; nezahanbi moju nádej v tvoje veľké milosrdenstvo.

Pomocníčka kresťanov, Liečiteľka bolestí, chráň ma, aby som aj ja mohla zakúsiť na svojom živote, že ty si Matka milosrdenstva, aby som tak vždy mohla oslavovať tvoju milosť, lebo ty nikdy neodmietaš modlitby biednych a vyslobodzuješ všetkých, ktorí ťa vzývajú v čase bolestí a úzkosti. Amen.

 

Modlitba pri pôrode

Presvätá Bohorodička, Matka nášho Pána Isusa Christa, ty vieš, čo je pôrod a čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj sa nad svojou služobníčkou (meno), a pomôž jej v tejto chvíli, aby šťastne porodila.

Milosrdná Vládkyňa Bohorodička, ty si nepotrebovala pomoc pri pôrode Božieho Syna, pomôž svojej služobnici, ktorá potrebuje pomoc, najmä pomoc od teba.

Daruj jej silu v túto hodinu a dieťatku, ktoré sa z nej má narodiť a uzrieť svetlo tohto sveta, daruj v príhodný čas duchovné svetlo vo svätom krste.

Pred tebou sa skláňame, Matka najvyššieho Boha, a prosíme ťa: Buď milosrdná k tejto matke, ktorej nastáva čas stať sa matkou, a upros Christa nášho Boha, Ktorý prijal z teba telo, aby ju posilnil svojou mocou zhora. Amen.

 

 

www.pravoverni.sk