Modlitby

Stará modlitba - ako sa modlili naši predkovia

S nádejou na Teba, Pane, v práci zemskej, upevni ducha môjho i telo moje k užitočnému trudu môjmu. Ty Sám požehnaj ma, pomocníkom mi buď v námahe mojej, i daj mi počas dňa prebývať s Tebou po celý čas. Ustroj ma, Pane, aby som pre Teba žiť mohol srdcom i dušou, a ako žertvu Ti prinášať všetko, čo mi bolo od Teba dané.