Abeceda kresťana

Otec Rafail Noica: Poďme ‚klebetiť‘ s Bohom o všetkom

Otec Rafail Noica, žiak svätého archimandritu Sofronija Sacharova z Essexu (ktorý bol zase žiakom sv. Siluána Atoského), hovorí o ľahkom spôsobe, ako si spomenúť na Boha vo svete rozptýlenia.

Otec Rafail Noica 1

Otec Rafail: „Mali by sme, doslova a prakticky žiť tak, ako žijú dvaja milenci; nestanovujú pravidlá, ako napríklad stretávať sa denne 10 minút, od tejto minúty do tej, ale túžia jeden po druhom celý deň... Chýbajú si navzájom, ak sa nestretnú, ak jeden cestuje ďaleko, je to ako keď sa niečo zlomí v tom tom druhom…

Takto by sme mali byť s Bohom. Výhodou u Boha – takpovediac – je, že tento Boh, taký vzdialený, nikdy nie je ďaleko! Vyslovíš: „Pane!“ A skôr ako to povieš, je s nami, pretože je v nás, ak sme my schopní Ho tam nájsť.

V tomto dialógu by sme mali mať vždy kontakt s Bohom a pokúsil som sa vštepiť túto myšlienku niekoľkokrát, keď som povedal: ‚Klebeťme‘ s Bohom o všetkom, nemali by sme myslieť abstraktne... “

Napríklad: „Aha, čo budem robiť zajtra, musím ísť tam a tam a ako sa dostanem?“

Pridajte „Pane!“ a tvoja myšlienka sa stane modlitbou. "Pane, ako sa tam dostanem?" Musím ísť tam a tam a neviem ako... Pomôž mi, Pane! “

A stáva sa z toho modlitba. A nie je to menej dôležité a ani menej efektívne ako to, čo všeobecne nazývame „modlitba“.

 

Otec Rafail Noica 2

 

Otec Rafail Noica 3