Abeceda kresťana

Otec Teodor z Gruzínska: Úloha Matky Božej; skromná a statočná Theotokos

Otec Teodor: Postoj k Presvätej Bohorodičke určuje veľa vecí a dá sa povedať, že Presvätá Bohorodička je záhadou, nie preto, že by pred nami bolo niečo skryté, ale pre Jej úroveň dosiahnutia (svätosti). Je to preto, že naša schopnosť vidieť Jej vznešenosť a mať k nej správny postoj nezávisí ani tak od teoretických vedomostí (potom by to už nebolo tajomstvom, pretože všetko bolo napísané), ale od nášho osobného duchovného života, nášho osobná skúsenosť s hľadaním Boha, skúsenosť, ktorú máme, keď sme si uvedomili, že kresťanstvo je snaha o osobný vzťah so Živým Bohom, oddanosť ukrižovanému Bohu.

Čítať Ďalej

Otec Atanásios Mytilinaios: Sedem smrteľných hriechov

Odpovedzme na niektoré z vašich otázok, milé deti: „Pred časom ste spomenuli, že obžerstvo je prvým zo siedmich smrteľných hriechov. Ktorých je ďalších šesť a aký je význam každého z nich? Napríklad, je obžerstvo to isté ako nenásytnosť ? Čo to znamená?"

Čítať Ďalej