Abeceda kresťana

Svätý starec Efrém Arizónsky: Nehovor slová nadarmo

Nehovor zbytočné slová, dieťa moje, pretože ochladzujú Božskú horlivosť tvojej duše.

Miluj ticho, ktoré rodí všetky cnosti a ploty v duši, aby sa k nemu nepriblížilo diablove zlo. "Lepšie spadnúť z výšky ako padnúť jazykom." Najväčšiu škodu človeku robí jazyk. Spásu nedosiahneme, keď nečinne hovoríme alebo keď trávime (nadarmo míňame) dni bez vedenia účtov. Dávaj pozor na svoj jazyk a svoje myšlienky, pretože ich stráženie napĺňa dušu Božím svetlom. Ale ten, koho ústa sú neskrotné, ukladá do duše rôzne nečistoty.

Svaty Efrem Arizonsky

 Εlder Efraim of Arizona. Do not speak unnecessary words (orthodoxpath.org)