Modlitby

Žalm 4 - Pokoj v Bohu

Keď vzývam, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! V stiesnených časoch si mi dal priestor. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj moju modlitbu! Synovia mužov! Dokedy bude moja česť v potupe? Dokedy budete milovať márnivosť vyhľadávať klamstvá?

Čítať Ďalej

Modlitba na blahoslovenie domu

Vynikajúca modlitba schiarchimandritu Vitalija Sidorienko (1928-1992), veľkého starca našich čias na blahoslavenie domu

Modlitba starca bola veľmi tak silná, že aj z pekla vytrhne, hovorili jeho duchovné deti. Táto modlitba sa čítala niekoľkokrát denne v čase bombardovania, útokov, prenasledovaní... V čase vojny Gruzínska a Abcházka, dom, v ktorom sa táto modlitba čítala, nemal žiadnu škodu hoci dookola bolo všetko spálené, rozbité a zničené.

Čítať Ďalej

Žalmy 1, 2, 3

Žalm 1

Blahoslavený muž, ktorý sa neriadi radou bezbožných, a nevstúpil na cestu hriešnikov, a nesedel v zbore ničiteľov, jeho vôľa je však v zákone Hospodinovom, a Jeho zákon sa bude učiť dňom i nocou. A bude ako strom zasadený pri prameňoch vôd, ktorý vo svojom čase prináša svoje ovocie a jeho lístie neodpadne; a bude sa mu dariť vo všetkom, čo bude robiť. S bezbožnými to tak nebude, nie tak! Ale sú ako prach, ktorý vietor zmieta z tváre zeme. Preto nevstanú bezbožníci na súde, a hriešnici pred veľradou spravodlivých. Lebo Pán pozná cestu spravodlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

Čítať Ďalej

Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalm 22

Hospodin ma pasie, nebudem mať nedostatku. Nechal ma bývať na hojných poliach, vychoval ma pri tichých vodách. Dušu moju k sebe obráti, nastaví ma na cestu pravdy pre svoje meno. Aj keby som chodil v temnote, ktorá hrozila smrťou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica sú mi oporou. Prestrel si mi stôl pre mojimi prenasledovateľmi; olejom si mi pomazal hlavu, i Tvoj kalich si mi dal piť lebo jeho moc je veľká. Tvoje milosrdenstvo nech ma sprevádza po všetky dni môjho života a nech navždy prebývam v dome Hospodinovom.

Čítať Ďalej

Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách

    Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách, dané Matkou Božou na vyprosovanie detí zabitých v materniciach, treba čítať toľkokrát, koľko bolo potratov – t.j. opakujte tieto modlitby rovnaký počet (úplné pravidlo platí raz pre každé dieťa). Potom, až do svojej smrti, nevynechávajte za deti modlitebné vzdychy.

Čítať Ďalej

Modlitba po dohode

19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. (Mt 18, 19 – 20)

 

Čítať Ďalej