Modlitby

Modlitba sv. Josifa Optinského

Vládca, Bože Otče Všeudržiavaci, Pane, Jednorodený Synu, Isuse Christe, i Svätý Duchu, jedno Božstvo, jedna Sila, zmiluj sa nado mnou hriešnym a, akými spôsobmi Ty vieš, spas ma, Tvojho nehodného služobníka.

Stará modlitba - ako sa modlili naši predkovia

S nádejou na Teba, Pane, v práci zemskej, upevni ducha môjho i telo moje k užitočnému trudu môjmu. Ty Sám požehnaj ma, pomocníkom mi buď v námahe mojej, i daj mi počas dňa prebývať s Tebou po celý čas. Ustroj ma, Pane, aby som pre Teba žiť mohol srdcom i dušou, a ako žertvu Ti prinášať všetko, čo mi bolo od Teba dané.

Modlitba za šťastný pôrod a Modlitba pri pôrode

Modlitba za šťastný pôrod

Ó, Preslávna Bohorodička, zmiluj sa nado mnou, tvojou služobníčkou (meno), a príď mi na pomoc vo chvíli mojich bolestí a nebezpečenstiev, s ktorými rodia deti všetky bludné dcéry Evine. Spomeň si, Požehnaná medzi ženami, s akou radosťou a láskou si náhlivo išla do hornatého kraja navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorá bola v požehnanom stave, a akú zázračnú odozvu to vyvolalo v matke i jej dieťatku.

Čítať Ďalej

Vrúcna modlitba k Najsvätejšej Bohorodičke

Najblahoslavenejšia a Najsvätejšia Panna Mária, ktorá si sa narodila zo spravodlivých a bezúhonných rodičov na radosť a spásu celého sveta.

Ó, Najsvätejšia Panna, kvet ľudskej prirodzenosti, najkrajšia a najmúdrejšia, ktorá si vytryskla zo suchého a zhnitého stebla a svojím narodením si rozptýlila smútok svojich najblahoslavenejších rodičov a celého sveta; prosím, neopúšťaj nás, hriešnikov a nehodných, ktorí sme v smútku a hanbe kvôli našim hriechom.

Čítať Ďalej

Modlitba svätého Bazila Veľkého

Bože, Pán zástupov a Stvoriteľ všetkého stvorenia, ktorý si zo svojho veľkého súcitu a milosrdenstva zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Isusa Christa, vykúpenie ľudstva a svojím vzácnym Krížom zničil záznam o našich hriechoch, zvíťazil nad zdrojom a silou temnoty: Ó, Pane a Milovník ľudstva, prijmi aj ďakovné a vrúcne modlitby nás hriešnikov.

Čítať Ďalej

Žalm 4 - Pokoj v Bohu

Keď vzývam, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! V stiesnených časoch si mi dal priestor. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj moju modlitbu! Synovia mužov! Dokedy bude moja česť v potupe? Dokedy budete milovať márnivosť vyhľadávať klamstvá?

Čítať Ďalej

Modlitba na blahoslovenie domu

Vynikajúca modlitba schiarchimandritu Vitalija Sidorienko (1928-1992), veľkého starca našich čias na blahoslavenie domu

Modlitba starca bola veľmi tak silná, že aj z pekla vytrhne, hovorili jeho duchovné deti. Táto modlitba sa čítala niekoľkokrát denne v čase bombardovania, útokov, prenasledovaní... V čase vojny Gruzínska a Abcházka, dom, v ktorom sa táto modlitba čítala, nemal žiadnu škodu hoci dookola bolo všetko spálené, rozbité a zničené.

Čítať Ďalej