Modlitby

Žalmy č. 22, 23 a 115 pred sv. Prijímaním - pravoslávny preklad

Žalm 22

Hospodin ma pasie, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma dá bývať, pri vodách osviežujúcich ma vychová. Dušu moju k sebe obráti, nastaví ma na cestu pravdy pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoje žezlo a Tvoja palica ma potešujú. Pohostenie mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, i čaša Tvoja mocná ma napája. Tvoja milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života i nasťahujem sa do domu Hospodinovho na dlhé časy.

Čítať Ďalej

Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách

    Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách, dané Matkou Božou na vyprosovanie detí zabitých v materniciach, treba čítať toľkokrát, koľko bolo potratov – t.j. opakujte tieto modlitby rovnaký počet (úplné pravidlo platí raz pre každé dieťa). Potom, až do svojej smrti, nevynechávajte za deti modlitebné vzdychy.

Čítať Ďalej

Modlitba po dohode

19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. (Mt 18, 19 – 20)

 

Čítať Ďalej

Žalmy pre ťažké životné situácie

Voda nepotopí, oheň nespáli, náboj nezabije, bomba nezničí, keď ku svojmu modlitebnému pravidlu pripojíte ráno, na obed, večer či na ceste, trikrát "Bohorodička Panna, raduj sa", a prečítate žalmy 26, 50 a 90.

 

Tieto tri žalmy treba čítať v ťažkých životných situáciách aj niekoľkokrát denne + 3 x doplniť:

Bohorodička Panna, raduj sa, Blahodatná Mária, Pán s Tebou: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho lona, pretože si porodila Spasiteľa našich duší.

Čítať Ďalej

Krátke a silné modlitby na každý deň

Modlitba za záchranu pred hladom ku svätému prorokovi Eliášovi

(túto modlitbu používal biskup Afanaisij Sacharov, ktorý bol viac ako 30 rokov v stalinskom gulagu a necítil tam nikdy hlad)

V tele Anjel, medzi prorokmi základ, druhý predchodca príchodu Christa, slávny Eliášu, od Anjela stravu prijímajúci, i Sareptskú vdovu v čase hladu kŕmiaci, ty aj nám ctiacim ťa blahodatným kŕmiteľom buď. Amen.

Čítať Ďalej