Modlitby

Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách

    Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách, dané Matkou Božou na vyprosovanie detí zabitých v materniciach, treba čítať toľkokrát, koľko bolo potratov – t.j. opakujte tieto modlitby rovnaký počet (úplné pravidlo platí raz pre každé dieťa). Potom, až do svojej smrti, nevynechávajte za deti modlitebné vzdychy.

Čítať Ďalej

Modlitba po dohode

19 A znova vám hovorím: Keď sa dvaja z vás na Zemi dohodnú na čomkoľvek, o čo budú prosiť, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som uprostred nich. (Mt 18, 19 – 20)

 

Čítať Ďalej

Žalmy pre ťažké životné situácie

Voda nepotopí, oheň nespáli, náboj nezabije, bomba nezničí, keď ku svojmu modlitebnému pravidlu pripojíte ráno, na obed, večer či na ceste, trikrát "Bohorodička Panna, raduj sa", a prečítate žalmy 26, 50 a 90.

 

Tieto tri žalmy treba čítať v ťažkých životných situáciách aj niekoľkokrát denne + 3 x doplniť:

Bohorodička Panna, raduj sa, Blahodatná Mária, Pán s Tebou: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho lona, pretože si porodila Spasiteľa našich duší.

Čítať Ďalej

Krátke a silné modlitby na každý deň

Modlitba za záchranu pred hladom ku svätému prorokovi Eliášovi

(túto modlitbu používal biskup Afanaisij Sacharov, ktorý bol viac ako 30 rokov v stalinskom gulagu a necítil tam nikdy hlad)

V tele Anjel, medzi prorokmi základ, druhý predchodca príchodu Christa, slávny Eliášu, od Anjela stravu prijímajúci, i Sareptskú vdovu v čase hladu kŕmiaci, ty aj nám ctiacim ťa blahodatným kŕmiteľom buď. Amen.

Čítať Ďalej

Akafist k nášmu sv. otcovi Paisijovi Svätohorcovi

Svaty Paisij

Kondak 1

My veriaci jedným hlasom chváľme všetci toho, ktorého Boh poslal v týchto časoch skúšok pre našu útechu a vedenie, Paisija úžasného, ktorý milostivo a s radosťou zápasil pre Vládcu, horiac láskou k celému svetu, a ktorý prisľúbil svoje srdce pre nás a pre našu spásu. A volajme naňho s vďakou: Raduj sa, blahoslavený otec Paisij, osvietenec posledných čias!

Čítať Ďalej

MODLITBY PRED ČÍTANÍM JEDNÉHO AKAFISTU

Začíname s pravidlom siedmich  poklôn:

  1. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (poklona)
  2. Bože, očisť ma hriešneho a zmiluj sa nado mnou. (poklona)
  3. Keď si ma stvoril, Pane, zmiluj sa nado mnou. (poklona))
  4. Nesmierne som zhrešil, Pane, odpusť mi. (poklona)
  5. Moja suverénna, presvätá Bohorodička, zachráň ma, hriešnika. (poklona)
  6. Ó, Anjel, môj svätý strážca, ochraňuj ma od všetkého zlého. (poklona)
  7. Svätý Apoštol (alebo mučeník alebo meno svätého otca) modli sa za mňa k Bohu. (poklona)   

Čítať Ďalej