Modlitby

Žalm 53 - Prosba nepriateľmi ohrozovaného

Bože, v mene Tvojom, spas ma a v Tvojej sile súď ma! Bože, vypočuj moju modlitbu, naslúchaj rečiam mojich úst!

Lebo odcudzenci sa zdvihli proti mne a silní mi siahajú na dušu, a Boha pre seba nevnímajú. Boh mi pomáha, a Hospodin zástupca mojej duše. Zakáže mojim nepriateľom škodiť mi, pravdou Tvojou znič ich! Dobrovoľne Ti chcem obetovať, velebiť Tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. Lebo si ma vytrhol zo všetkého súženia, i na mojich nepriateľov vozrie moje oko.