Tento život ti bol daný pre pokánie. Nemrhaj ho na márnivé činnosti!

Svätý Izák Sýrsky

 

Akými myšlienkami sme zaneprázdnení, taký je aj náš život. Človek by mal byť sám sebe vlastným lekárom. Ak vo vnútri nie je pokoj a ticho, všetky lieky a najlepší lekári sú zbytočné. Je dôležité zachovávať v sebe dobro a dôverovať si.

Blažený starec Tadej Vitovnický

 

Človek má jednu úlohu – vytrvať s húževnatosťou, trpezlivosťou a pokorou pri dverách modlitby „Pane Isuse Christe, zmiluj sa nado mnou“. Otvoriť tieto dvere – záležitosť Boha.

Svätý Jozef Hesychasta

 

Demokracia je v pekle, a na nebi je Kráľovstvo.

Svätý spravodlivý Ján Kronštadtský

 

  image

 

 Neoficiálna stránka o svätom PRAVOSLÁVÍ


Drahí bratia a sestry,

úlohou tejto súkromnej pravoslávnej stránky je pomôcť všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu nájsť Toho, Ktorý sám je Pravda, a zorientovať v dnešnej uponáhľanej dobe. Čiže robiť akéhosi sprievodcu v mori informácií.

Pýtať sa môžete na čokoľvek, a v prípade nejakej zložitejšej duchovnej otázky môžeme požiadať o pomoc aj vybraných pravoslávnych duchovných.

Pravoslávna charita je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti od roku 1998. Chceme sa totiž zamerať na pomoc sociálne slabým v čo najväčšej miere a budeme len radi, keď nám v tom pomôžete (modlitbou, finančne, oblečením, prekladmi a pod.). Základným mottom pre nás totiž má byť láska k Bohu, a následne láska k blížnemu, pri nezasahovní do jeho slobodnej vôle formou akéhokoľvek nátlaku.

Nakoniec ešte budeme upozorňovať na súčasné sekty, herézy, formy masmediálnej manipulácie a satanské úsilia vedúce k vytvoreniu svetovlády Antichrista za výdatnej pomoci mainstreamových médií. V sekcii Download si môžete posťahovať rôzne užitočné texty a videá práve k tejto problematike.

Pre anglicky a rusky hovoriacich ľudí je taktiež na www.theosis.info veľa ikon, duchovných piesní, videí, programov a rôznych duchovných textov. Na tejto stránke sú tiež naskenované vynikajúce brožúrky z Počajeva v ruštine, ktoré sú jedným z najčistejších duchovných prameňov v našich časoch.

Odporúčame vám prečítať si vynikajúci duchovný časopis Svetlo Pravoslávia, ako aj tweety či videá na našom YouTube kanále. Aktivity a novinky nášho občianskeho združenia ZAUS nájdete na www.zaus.sk 

Akékoľvek rozširovanie materiálov z tejto stránky je dovolené, ale iba s odkazom na príslušný zdroj. Pôvodné články musia byť úplné, nekrátené, a s odkazom na www.pravoslavie.sk

 

 

Dobrý Pastier, Ktorý miluje nevinných:

THE GOOD SHEPHERD

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIFM1YuWkAIpPzG

 

Presvätá Bohorodička, Ktorá utešuje žialiacich:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Theotokos

 

Anjel Strážny, Ktorý Ťa ochraňuje:

Anjel strazny

 

Štyria svätci, ktorí nám sprostredkovali blahú zvesť Evanjelia:

obrazek min

 

Kriz

  Isus Christos

 

 

Všetky pravdy Pravoslávia vychádzajú z jednej pravdy a v jednej pravde sa zase stretávajú. Tou pravdou je Bohočlovek Christos. Nech vezmete akúkoľvek pravdu Pravoslávia, zistíte, že jej srdcom je Bohočlovek Christos. V skutočnosti všetky pravdy Pravoslávia nie sú nič viac, než rôzne aspekty jednej Pravdy: Bohočloveka Christa. Pravoslávie je Pravoslávie na základe Bohočloveka. A ničím iným a nikým iným... Celú pravdu o človeku, o cieľoch a zmysle jeho existencie, človek spoznáva len prostredníctvom Bohočloveka. Bez Neho a mimo Neho neexistuje skutočný človek, pretože človek sa stáva skutočným človekom iba skrz Bohočloveka a v Bohočloveku.

 

V skutočnosti existuje iba jedna sloboda - svätá sloboda Christa, ktorou nás oslobodil od hriechu, zla, diabla. Ona nás viaže k Bohu. Všetky ostatné slobody sú iluzórne, falošné, to znamená, že sú v skutočnosti otroctvom.

svaty Justin Popovic 2
Byť pravoslávnym znamená mať Bohočloveka Christa neustále vo svojej duši, žiť v Ňom, myslieť v Ňom, cítiť v Ňom, konať v Ňom. Inými slovami, byť pravoslávnym znamená byť nositeľom Christa a nositeľom Ducha.

Svätý Justín Popovič

 

 Ak nežijeme Pravoslávie, tak jednoducho nie sme pravoslávni, bez ohľadu na to, aké formálne presvedčenia by sme mohli mať.

EEEEEEEEEEEEElGbjVaVcAAVy52

Psychologické skúšky ľudí žijúcich v posledných časoch budú rovné fyzickým skúškam (utrpeniam) mučeníkov. Na to, aby sme boli schopní čeliť týmto skúškam, musíme žiť v úplne inom svete.

Seraphim Rose

 

 

Christos je všetko. On je radosť, On je život, On je svetlo. On je to pravé svetlo, ktoré činí človeka radostným, robí ho stúpať šťastím; vidieť všetko a všetkých; dáva mu súcítiť s každým, chcieť mať všetkých pri sebe, všetkých pri Christovi.

 Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο πολυτεχνίτης 1906 1991

Toto je najväčšie tajomstvo našej Cirkvi: že sa všetci staneme jedným v Bohu. Ak to urobíme, tak sa staneme Jeho vlastnými. Niet nič lepšieho ako je táto jednota. Toto je Cirkev. Toto je pravoslávna viera. Toto je Raj.

Svätý Porfýrios (Bairaktaris) z Kafsokalivie

 

 

Vyhoď zo svojej hlavy myšlienku, že sa môžeš cez pohodlný život stať v Christu tým, čím musíš.

Svaty Teofan Zatvornik

Nezomrieš.  Tvoje telo zomrie, ale ty prejdeš do odlišného sveta, živý, pamätajúc seba a rozpoznávajúc celý svet, ktorý ťa obklopuje.

Svätý Teofan Zatvornik