Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba za všetkých ľudí na svete, podľa vzoru modlitby svätého Siluána Atoského

Modlitba za všetkých ľudí na svete, podľa vzoru modlitby svätého Siluána Atoského

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, za všetky národy sveta, aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si uľavil utrpeniu hladných, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k pokániu tých, ktorí môžu zmierniť utrpenie hladných, no nerobia nič, alebo dokonca ich utrpenie aktívne zväčšujú, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si uľavil od choroby a utrpenia tým, ktorí sú chorí, najmä tým, ktorí trpia občianskou vojnou, útlakom, zanedbávaním a chudobou, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešil a zachránil tých, ktorí trpia vojnou, zabíjaním a občianskymi nepokojmi, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešil a ochránil pred hnevom, horkosťou a zúfalstvom tých, ktorí stratili svojich milovaných pre neľudskosť ľudí. Pomôž im, aby neopätovali nenávisť za nenávisť alebo vraždu za vraždu, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si osvietil a priviedol k pokániu a k poznaniu Teba tých, ktorí zabíjajú, znásilňujú a drancujú svojich blížnych, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešoval a chránil ženy, deti a mužov, ktorí sú obchodovaní ako otroci, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešoval a chránil ženy, deti a mužov, ktorí sú týraní fyzicky, sexuálne, verbálne a emocionálne, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k triezvosti, pokoju a láske tých, ktorí sú nahnevaní a pestujú zášť a plánujú odplatu za krivdy, ktoré utrpeli, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si osvietil tých, ktorí nenávidia kresťanstvo a Cirkev pre osobné skúsenosti a predsudky, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si upevnil tých, ktorí trpia prenasledovaním, núdzou, ohováraním a nebezpečenstvom pre svoju pravú vieru v Teba, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

 Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešoval, chránil a priviedol k pokániu tých, ktorí sú uväznení, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešil a ochránil pred zlými myšlienkami a činmi tých, ktorí nespravodlivo trpia za niečo, čo neurobili, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešil a dal účel a radosť tým, ktorí sú v zúfalstve alebo necítia žiadny zmysel vo svojom živote alebo uvažujú o samovražde, a aby Ťa mohli spoznať prostredníctvom Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k plnej triezvosti a duševnej jasnosti tých, ktorí trpia duševnými chorobami a tých, ktorí sú posadnutí alebo utláčaní démonmi, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si osvietil a priviedol k pokániu tých, ktorí zabíjajú a mučia a ovládajú iných v mene falošného boha, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si osvietil a priviedol k pokániu tých, ktorí zabíjajú, profitujú a podporujú zabíjanie bábätiek v lone, detí, starých a slabých, a aby Ťa spoznali Svätým Duchom.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešil, osvietil a priviedol k pokániu a naplnil pravou radosťou a zámerom tých, ktorí uvažujú o zabití svojho nenarodeného dieťatka a tých, ktorí zabili svoje deti, a aby Ťa mohli spoznať Svätým Duchom.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si pomohol tým, ktorí spáchali veľký hriech a majú veľký zármutok, aby poznali Tvoje odpustenie a rástli v nádeji, láske a radosti, a aby Ťa spoznali Svätým Duchom.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k pokániu tých, ktorí obhajujú alebo sa pokúšajú uvaliť na kohokoľvek potrat, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k pokániu, pravej viere a morálnej čistote politikov, ktorí podporujú a dotujú každú nemravnosť, zabíjanie nenarodených a slabých, zbavenie volebného práva alebo podmaňovanie chudobných, a aby mohli prísť poznaj Ťa skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k pokániu, pravej viere a mravnej čistote tých, ktorí učia neslušné veci pre chamtivosť, nevedomosť alebo akýkoľvek iný skrytý hriech, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si pomohol tým, ktorí vedia, čo je správne a boja sa hovoriť pravdu, najmä duchovným, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si osvietil a priniesol pravú vieru a určil si tých, ktorí v Teba neveria alebo sa stavajú proti Tebe, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si rozmnožil pokoj v rodinách a vzájomnú lásku medzi všetkými a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si manželov naučil odložiť akékoľvek rozpory a rásť v Tebe k dokonalosti prostredníctvom vzájomnej lásky, pokoja, vzájomnej útechy a pokoja, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si pomohol manželom udržať si manželskú posteľ nepoškvrnenú, nikdy nie žiadostivosťou, sebectvom alebo zvrátenými praktikami, a aby si stále zvyšoval ich lásku k Tebe, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si chránil deti pred škodlivými účinkami našej neveriacej spoločnosti, aby vo svojej viere rástli až do úrovne dokonalého človeka, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, si pomohol otcom a matkám urobiť jedinú vec, ktorú potrebujú pre svoje deti, a trpezlivo a múdro ich vychovával v bázni pred Tebou a v zbožnosti, a nezabúdal sa za nich modliť každý deň so slzami. a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si súrodencov naučil milovať sa navzájom ako ich blížneho, a nemali malicherné hádky a spory, a aby Ťa spoznali skrze Ducha Svätého.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby prekvitala Cirkev a nedovolil, aby sa žiadne z našich detí, milovaných a priateľov stratilo pre neveru, vlažnosť alebo skazenosť, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k pokániu a čistote tých, ktorí smilnia a robia nečisté sexuálne veci alebo majú o nich heretické (kacírske) presvedčenie, a aby Ťa mohli spoznať prostredníctvom  Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si zlomil otroctvo tých, ktorí sú závislí na pornografii a všetkej nečistote, a priviedol ich k poznaniu o Tebe a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha..

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k celistvosti a čistote tých, ktorí sú zapojení do homosexuálneho životného štýlu, a dal silu tým, ktorí majú akýkoľvek druh nezákonných sexuálnych príťažlivostí, aby žili v čistote a svätosti, a aby mohli poznaj Ťa skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si dal odvahu a vytrvalosť tým, ktorí v Teba skutočne veria, ktorých životy, rodiny a majetok sú vo veľkom ohrození kvôli spektru militantného islamu, ateistických vlád alebo akéhokoľvek totalitného systému, ktorý nenávidí pravé kresťanstvo, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si utešil a dal skutočnú radosť tým, ktorí sú v zúfalstve kvôli drogovej závislosti, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si pomohol tým, ktorí nežijú podľa svojho predsavzatia, aby sa naučili ich zmysel (života), a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si osvietil a priviedol k pokániu, pravej viere a poznaniu o Tebe tých, ktorí hlásajú herézy, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si pomohol všetkým národom, aby si pripomenuli smrť a aby mali svoj poklad v nebi, nie medzi vecami sveta, ktoré sa pomíňajú, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si priviedol k pokániu a kresťanskej činnosti tých z nás, ktorí len veľmi málo pomáhajú našim trpiacim bratom, a aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si mi odpustil moje hrozné hriechy a nedopustil, aby žiaden z nich spôsobil, že by môj brat zakopol. A ak som niekomu spôsobil, že sa potkne kvôli mojim hriechom, prosím Ťa – odpusť! A daj mi cestu, aby som napravil svoje krivdy, a daj, aby sme Ťa všetci spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si mi pomohol milovať mojich nepriateľov, aby sme Ťa všetci spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si otvoril moje srdce utrpeniu iných, aby sme Ťa všetci spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si mi pomohol správne súdiť o mojich bratoch, ale nikdy nimi neopovrhovať pre ich hriechy, a aby sme Ťa všetci spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si moje hlúpe slová okorenil soľou, aby sme Ťa všetci spoznali skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, aby si ma naučil modliť sa pozorne a s láskou, aby tí, za ktorých sa modlím, spoznali Ťa skrze Svätého Ducha.

Prosím Ťa, ó, Milostivý Pane, za všetky národy sveta, aby Ťa spoznali skrze Svätého Ducha. Amen.

 

http://www.orthodox.net/trebnic/prayer-for-all-peoples-of-the-world-according-to-the-model-of-the-prayer-of-saint-silouan-of-mount-athos.html

[1] This is St Silouan's original prayer, quoted in Archimandrite Zacharias, “The Enlargement of the Heart”. All other prayers are according to his model, and written by someone who is not a saint.