Modlitby

Modlitba na blahoslovenie domu

Vynikajúca modlitba schiarchimandritu Vitalija Sidorienko (1928-1992), veľkého starca našich čias na blahoslavenie domu

Modlitba starca bola veľmi tak silná, že aj z pekla vytrhne, hovorili jeho duchovné deti. Táto modlitba sa čítala niekoľkokrát denne v čase bombardovania, útokov, prenasledovaní... V čase vojny Gruzínska a Abcházka, dom, v ktorom sa táto modlitba čítala, nemal žiadnu škodu hoci dookola bolo všetko spálené, rozbité a zničené.

 

Modlitba na blahoslovenie domu

Nech nás blahosloví a ochráni Všemohúci milosrdný Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Ó, Sladčajší Isuse Christe, Všemohúci Kráľu Neba i Zeme, Synu Dávidov, Isusu z Nazaretu, kvôli nám ukrižovaný na Kríži, zmiluj sa nad týmto domom, chráň žijúcich v ňom, nech bude Tvoje požehnanie Hospodine, aby nás Tvoje blahoslovenie sprevádzalo všade. Nech osvieti Svätý Duch srdcia i myšlienky naše. Všemohúcnosť Božia všade, na každom mieste! Všetko, čo sa nachádza v tomto dome, toho, kto ku nám vchádza, a kto od nás vychádza, nech blahosloví Nasvätejšia Trojica, a ochráni od všetkého zla. Aby sa nič nečisté ku nám nepriblížilo. Meno Pána, Isusa Christa, s deviatimi radmi Anjelov, nech bude v tomto dome a dáva mu svoj pokoj. Nech ho pokryje svojim materským omoforom Presvätá Bohorodička. Nech ho ochraňujú svätí Apoštoli. Pohodu jeho nech utvrdia a upevnia Christovi svätí.  Pohodu jeho nech utvrdia a upevnia svätí Evanjelisti. Kríž Pána nášho Isusa Christa nech bude jeho strechou. Klince Pána nášho Isusa Christa nech budú jeho ochranou. Veniec Pána nášho Isusa Christa nech bude jeho omoforom. Presvätá Bohorodička, svätý spravodlivý Jozef, a všetci svätí, Anjeli Ochrancovia, vyproste u Hospodina Isusa Christa Jedného z Svätej Trojice, nech ochraňuje tento dom od hromu, blesku, ohňa, krupobitia, potopy, od prepadnutia zlými ľuďmi, chudoby, bezbožnosti, herézy, vojny, i všelijakej nečistoty hroziacej duši i telu; v čom nech nám pomôže oslavujúci vo Svätej Trojici Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Amen.