Modlitby

Modlitby pred svätým Prijímaním


     Modlitbami našich svätých otcov, Pane Isuse Christe, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen.

     Kráľ Nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, Ktorý si všade, a napĺňaš všetko, Poklad dobra a Darca života; príď, a prebývaj v nás, a očisti nás od každej poškvrny, a zachráň, Dobrotivý, naše duše.

Čítať Ďalej

Modlitby po svätom Prijímaní

Keď prijmeš dobrodenia z Darov  životodarných tajomstiev, spievaj, ďakuj a chváľ Boha z celej sily a vrúcne z duše povedz Bohu:  Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože.

Čítať Ďalej

Modlitba blaženého Augustína

28St_Augustine_of_Africa_book_cover

„Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná.

Čítať Ďalej