Modlitby

Modlitby k svätému ctihodnému Justínovi Popovičovi

Tropár, hl.8.

Sladkosť Pravoslávia, nektár premúdrosti,

vylieval si ako bohatstvo do sŕdc verných, otče ctihodný.

Svojim životom a učením si ukázal,

že si živou knihou Ducha.

Justín v Bohu múdry, pros Slovo – Christa Boha,

aby oslovil tých, ktorí Ťa uctievajú.

Čítať Ďalej

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému (po česky)

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému

Kondak 1

Pánem oslavený biskupe a divotvůrce Spiridone, nyní oslavujeme tvou svatou

památku a vroucně k tobě voláme, neboť mnoho zmůžeš u Krista, který tě

oslavil: Zachraň nás ode všech běd a zla, abychom k tobě s díky volali:

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

Čítať Ďalej

Modlitba svätého Gabriela Urgebadze, blázna pre Christa

Pane, prosím Ťa, vypočuj nás z nebies, vzhliadni na nás, daj nám Svoju milosť, prepusti nás v pokoji, aby sme kráčali po Tvojej ceste, plnili Tvoje prikázania a zriekli sa zla. Nauč nás, Pane, modliť sa pred Tebou a napĺňať Tvoj svätý zákon, aby sa tak stalo naše srdce oddané Tebe, a aby sme všetci žili podľa zákona Tvojho svätého.

Čítať Ďalej

Každodenné modlitby za deti

      Pane Isuse Christe, nech bude Tvoja milosť nad mojimi deťmi (mená). Zachovávaj ich pod svojou záštitou, ochráň ich od všelijakej zlej žiadostivosti, odožeň od nich všetkých nepriateľov a tých, ktorí im škodia, otvor oči a uši ich srdciam a daruj ich srdciam ľútosť a pokoru.

Pane, my všetci sme Tvoje stvorenie, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená) a obráť ich k pokániu.

Spas a zmiluj sa, Pane, nad mojimi deťmi (mená) a osvieť ich myseľ svetlom múdrosti Tvojho Evanjelia, veď ich po ceste Tvojich prikázaní a nauč ich konať Tvoju vôľu, Spasiteľ, lebo Ty si Boh náš.

Čítať Ďalej