Modlitby

Modlitby k svätému ctihodnému Justínovi Popovičovi

Tropár, hl.8.

Sladkosť Pravoslávia, nektár premúdrosti,

vylieval si ako bohatstvo do sŕdc verných, otče ctihodný.

Svojim životom a učením si ukázal,

že si živou knihou Ducha.

Justín v Bohu múdry, pros Slovo – Christa Boha,

aby oslovil tých, ktorí Ťa uctievajú.

Čítať Ďalej

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému (po česky)

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému

Kondak 1

Pánem oslavený biskupe a divotvůrce Spiridone, nyní oslavujeme tvou svatou

památku a vroucně k tobě voláme, neboť mnoho zmůžeš u Krista, který tě

oslavil: Zachraň nás ode všech běd a zla, abychom k tobě s díky volali:

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

Čítať Ďalej

Modlitba svätého Gabriela Urgebadze, blázna pre Christa

Pane, prosím Ťa, vypočuj nás z nebies, vzhliadni na nás, daj nám Svoju milosť, prepusti nás v pokoji, aby sme kráčali po Tvojej ceste, plnili Tvoje prikázania a zriekli sa zla. Nauč nás, Pane, modliť sa pred Tebou a napĺňať Tvoj svätý zákon, aby sa tak stalo naše srdce oddané Tebe, a aby sme všetci žili podľa zákona Tvojho svätého.

Čítať Ďalej