Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách

Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách

    Modlitebné pravidlo schimníšky Antónii o zavraždených bábätkách, dané Matkou Božou na vyprosovanie detí zabitých v materniciach, treba čítať toľkokrát, koľko bolo potratov – t.j. opakujte tieto modlitby rovnaký počet (úplné pravidlo platí raz pre každé dieťa). Potom, až do svojej smrti, nevynechávajte za deti modlitebné vzdychy.

     V Mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

    Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. (3x)

    Pane Isuse Christe, Synu Boží, na prosby Tvojej Najčistejšej Matky a všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen.

    Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe.

    Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

    Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

    Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

    Pane, zmiluj sa. (3x)

    Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

        Pane, zmiluj sa. (12x)

Príďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Príďte, pokloňme sa i padnime pred Christom, Kráľom a naším Bohom.

Príďte, pokloňme sa i padnime pred samotným Christom, Kráľom a naším Bohom.

 

Kajúci 50. žalm

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa Svojej veľkej milosti! Pre Svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma umy od mojej viny a očisti ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a nestranný, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu porodila ma moja matka. Hľa, obľubuješ pravdu, v skrytosti mi daj poznať múdrosť. Pokrop ma yzopom a ja budem čistý, umy ma, a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Odvráť si tvár od mojich hriechov a zmaž všetky moje viny! Srdce čisté stvor vo mne, ó, Bože, a obnov v mojom vnútri ducha pevného. Od Svojej tváre neodvrhni ma a Svojho Svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť tvojho spasenia a utvrď ma Vládcovským Duchom! Naučím priestupníkov Tvojím cestám, a nečestní sa  k Tebe obrátia. Zbav ma, ó Bože, z krvnej viny, Ty Bože mojej spásy, môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Ó, Bože, otvor moje pery, nech moje ústa zvestujú Tvoju chválu. Ak by si mal záľubu v obeti, dal by som ju ochotne, zápalné obete neprijímaš. Obetou pre Boha je skrúšený duch, skrúšené a pokorné srdce Boh neponíži. Dobre čiň Sionu vo Svojej priazni, nech sa opäť vybudujú múry Jeruzalema! Vtedy si zaľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy, vtedy ti pokladú junce na Tvoj oltár.

    

Symbol viery

Verím v jedného Boha, Otca, Všeudržiavateľa, Stvoriteľa neba a zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.

     I v jedného Pána Isusa Christa, Syna Božieho, jednorodeného, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, rodeného, nestvoreného, jednobytného s Otcom, skrze Ktorého všetko povstalo.

Ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies a vtelil sa z Ducha Svätého a Márie Panny a stal sa človekom.

Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný.

A tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písiem.

A vstúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.

A znovu príde so slávou súdiť živých a mŕtvych a Jeho Kráľovstvu nebude konca.

     I v Ducha Svätého, Pána, Darcu života, Ktorý z Otca vychádza, a Ktorému sa s Otcom i Synom vzdáva tá istá poklona i sláva, Ktorý hovoril skrze prorokov.

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 

Samotné pravidlo dané Matkou Božou:

V mene Otca. Amen, i Syna. Amen, i Svätého Ducha. Amen.

Tí, ktorí boli v Christovom mene pokrstení, si Christa obliekli. Aleluja (3x)

Dieťa zabité v lone dostane meno (hovoríte meno - dieťa musí dostať akékoľvek mužské meno z mien svätých Božích)

Svätý Ján Krstiteľ, pokrsti moje dieťa (meno), v lone cnejúce a v temnici sediace.

Svätá Veľkomučeníčka Barbara, zjednoť moje dieťa (meno), v lone cnejúce a v temnici sediace.

Svätý Simeon Bohopríjemca, ako si vzal Christa do svojho náručia, prijmi moje dieťa (meno), v lone cnejúce a v temnici sediace.

Svätá Anna Prorokyňa, prijmi ako krstná matka moje dieťa (meno), v lone cnejúce a v temnici sediace.

    Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.  (48x a 40 zemných poklôn)

Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého. (48x a 40 zemných poklôn)

    Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnou. (48x a 40 zemných poklôn)

Dvere milosrdenstva otvor nám, blahoslovená Bohorodička, nádejúcich sa na Teba, nech nezahynieme, ale nech sme Tebou zbavení od bied, lebo Ty si spása kresťanského pokolenia. (48x a 40 zemných poklôn)

Dôstojné je popravde Ťa oslavovať, Bohorodičku, vždy blaženú a najčistejšiu Matku nášho Boha, čestnejšiu ako Cherubíni a neporovnateľne slávnejšiu ako Serafíni, bez porušenia porodiacu Boha Slovo, skutočnú Bohorodičku Ťa velebíme.

Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Pane Isuse Christe, Synu Boží, modlitbami Tvojej najčistejšej Matky, našich prepodobných a Bohonosných otcov, i všetkých svätých, zmiluj sa nad nami. Amen!

 

Potom čítajte každý deň až do smrti:

Pane, zmiluj sa nad mojimi deťmi, ktoré zomreli v mojom lone. Pane Isuse Christe, Synu Boží, pre svoje milosrdenstvo za vieru a slzy moje, pokrsti ich v mori Tvojich štedrostí a nezbav ich svojho Božského Svetla. (3x počas dňa)

 

Koľko potratov, toľkokrát opakujte tieto modlitby (za každé dieťa). Potom, až do svojej smrti, nenechávajte modlitebné vzdychy za deti.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbtkMdgqwTA&t

https://telegra.ph/Pravilo-shimonahini-Antonii-za-ubiennyh-mladencev-05-17

https://pravoslavnoe-znamenie.ru/pravilo_ubiennie_mladenci/

PDF_pravilo_shimonahini_Antonii_o_ubiennih_mladencah.pdf (pravoslavnoe-znamenie.ru)

https://www.youtube.com/watch?v=KGLZ9l23sUs