Modlitby

Jeromonach Elpidij: Výzva na Modlitebnú reťaz pravoslávnych kresťanov

Drahé deti, chcem sa poprosiť pred udalosťami, ktoré sa blížia veľmi rýchlo, aby ste sa pripojili k modlitbovej reťazi - modlitba za vašu ulicu, modlitba za vaše mesto, modlitba za vašu vlasť, modlitba za váš národ. Vstaňte a modlite sa všetci, všetci pravoslávni. Pán nám nedá nad rámec našich skúšok, a všetci poznáme modlitbu, ktorú On chce počuť.

Čítať Ďalej

Modlitba v čase epidémie

Pane, Bože náš! Vyslyš z výsosti Tvojho svätého Trónu nás, hriešnych a nehodných Tvojich služobníkov, ktorí sme sa prehrešili proti Tvojej dobrotivosti a oddialili od seba Tvoje milosrdenstvo.

Čítať Ďalej

Modlitby k svätému ctihodnému Justínovi Popovičovi

Tropár, hl.8.

Sladkosť Pravoslávia, nektár premúdrosti,

vylieval si ako bohatstvo do sŕdc verných, otče ctihodný.

Svojim životom a učením si ukázal,

že si živou knihou Ducha.

Justín v Bohu múdry, pros Slovo – Christa Boha,

aby oslovil tých, ktorí Ťa uctievajú.

Čítať Ďalej