Modlitby

Modlitba k Spasiteľovi

Isus Christos 29

 

V každej dobe a každú hodinu,
na nebi i na zemi velebený a oslavovaný Christe Bože,
dlho-zhovievavý, mnohomilostivý, i mnohomilosrdný,
Ktorý miluješ spravodlivých a zľutovávaš sa nad hriešnikmi,
Ktorý všetkých voláš k spáse pre prísľub budúcich bláh,
Ty sám, Hospodine, prijmi v túto hodinu aj naše modlitby,
i uprav náš život podľa svojich prikázaní.
Posväť naše duše, očisti telá, naprav myšlienky, očisti myseľ,
i pozbav nás všelijakého súženia, ziel a bolestí.
Ohraď nás svätými Tvojimi Anjelmi,
aby sme ich zástupom chránení a vedení
dosiahli jednotu viery a poznanie Tvojej neprístupnej slávy,
lebo blahoslavený si na veky vekov.

Amen.