Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Starec Iona Odeský: Verzie Isusovej modlitby a modlitba, ktorá zachraňuje od náhlej smrti

Starec Iona Odeský: Verzie Isusovej modlitby a modlitba, ktorá zachraňuje od náhlej smrti

Isusova modlitba: "Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, hriešnym."

Modlite sa krátko takto: "Pane Isuse Christe, zmiluj sa nado mnou, hriešnym."

Či veľmi stručne: "Pane, zmiluj sa."

Starec Iona Odeský tiež dal svoje požehnanie modliť k Spasiteľovi a Bohorodičke takto:

"Pane Isuse Christe, skrze Bohorodičku, zmiluj sa nado mnou, hriešnym."

 

Je tu ešte jedna silná modlitba. Toto je modlitba, ktorú starec Iona rozdával ľuďom – s touto modlitbou išli počas druhej svetovej vojny na front a vrátili sa živí s prestrelenými čiapkami a kabátmi:

„Duša Christova, posväť ma.

Telo Christovo, zachráň ma.

Krv Christova, napoj ma.

Voda Christova, umy ma.

Tvoje rany sú hlboké, Pane, prikry ma,

V čase som s Tebou, Pane,

Ochráň ma, Pane, pred zúrivým nepriateľom a pred náhlou smrťou.

ZMILUJ SA nado mnou, Pane!"

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrqZz5OEpEM

 

 

Pozn. BŠ: Niektorí starci odporúčali aj túto verziu Isusovej modlitby za seba a všetkých ľudí:

"Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi."